STC Expo är en årligt återkommande konferens som ger exempel på forskningssamverkan, innovationer för industriella mätsystem och nya sensorapplikationer baserade på mobiltelefoner. STC Expo är en mötesplast för forskare, företagare och innovatörer inom elektronikbranschen. Under STC Expo 2010 fokuserade vi på miljön. Hur kan man genom utveckling av ny teknik hitta strategier för ett hållbart samhälle? Sensing for our future!

Header.png

Program STC Expo 2010

STC@MIUN 2010, Mattias O´Nils, Mittuniversitetet.
Mattias är professor i elektronik vid Mittuniversitetet. Han leder forskningsprojektet Sensible Things that Communicate, där forskningen har ett fokus på att utveckla mobila system och tjänster baserade på sensorer.

Nationell mijöövervakning - utmaningar för framtiden,  Britta Hedlund, Naturvårdsverket.
Britta jobbar med att samordna vissa delar av det nationella programmet för miljöövervakning, speciellt frågor som gäller människors exponering för miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa.

Trådlös sensorteknik för miljöövervakning, Bengt Oelmann, Mittuniversitetet.
Bengt är professor i elektronik vid Mittuniversitetet. I forskningsprojektet Sensible Things that Communicate ansvarar Bengt för Wireless Sensor Systems som arbetar med att utveckla trådlösa nätverk för olika typer av miljöer.

The LED Lighting Revolution, Chris Harris, Cree Inc.
Chris har arbetat med halvledarmaterial kiselkarbid och GaN under 20 års tid från forskning till dagens kommersiella framgångar. Han är idag ansvarig för affärsutveckling inom Cree Inc. i Europa och arbetar på nya tillämpningar och projekt, i synnerhet RF- och Kraftsystem.

Environmental friendly power convertion, Kent Bertilsson, SEPS AB
Kent arbetar som universitetslektor vid Mittuniversitetet, samtidigt som han driver avknoppningsföretaget SEPS Technologies AB. Företaget är ett resultat av Kents forskning kring spänningsomvandlare inom Sensible Things that Communicate.

Sensorer, design och tjänsteutveckling i synergi för miljön, Emil Björklund, InUse
Emil jobbar med webbteknik på företaget inUse. Där har han bland annat varit en av utvecklarna bakom elmätaren Lodestar, ett experiment i gränslandet mellan datadriven webb och fysiska föremål.

Connected Things - ett internet av saker och platser, Michael Åström, Ericson research
Michael arbetar med forskningsstrategier i programmet ”Connected Things” på Ericsson Research. ”Connected Things” som är en del av Ericssons vision kring ”50 Billion connected devices”. Forskningen riktar sig både mot behoven för speciella tjänster inom olika industrier, individer och samhället i stort, och mot tekniska lösningar för leverans och exekvering av dessa tjänster.”

Se alla föreläsningar från STC Expo 2010

logo

Logo