header2011.png

STC@MIUN 2011, Mattias O´Nils, Mittuniversitetet
Mattias är professor i elektronik och leder forskningscentret Sensible Things that Communicate vid Mittuniversitetet.

Digital närvaro, Theo Kanter, Mittuniversitetet
Theo är professor i datateknik vid Mittuniversitetet och leder projekt inom sensorbaserade tjänster vid Sensible Things that Communicate, STC. 

Norra Djurgårdsstaden, Michael Åström, Ericsson Research
Ericsson har tillsammans med Vinnova gjort en förstudie på IT-struktur för ett hållbart boende och resande när det gäller energiförsörjning. Med i utvecklingen är Electrolux och ABB. Lyssna på när Michael berättar mer om Norra Djurgårdsstaden och utvecklingen av storstäder.

Människors nytta och upplevelse av digitala tjänster och produkter, Darja Isaksson, InUse
Darja startade företaget inUse tillsammans med fyra kollegor.Innan dess arbetade hon som interaktionsdesigner, både som frilansare och konsult, under IT-bubblan. Darja älskar att jobba i framkant med de utmanande projekt som InUse kunder har.

M2M- från hype till succé, Linda Åström, TeliaSonera
M2M har varit ett hett ämne under de senaste åren. Tillväxen inom området fick en skjuts framåt i Sverige i samband med reglering av elmätare, men har sedan dess legat på lägre nivåer. Detta trots stora satsningar både globalt och nationellt. Vilka utmaningar är det vi står inför för att ta M2M från hype till succé?

Från Megawatt till Negawatt – Smart energianvändning = smart energiproduktion, Anders Kjellström, Electrotest
Anders är civilingenjör inom elektroteknik och har under många år arbetat med ”Intelligenta byggnader”. Han är entreprenören som brinner för intelligent energiproduktion, och berättar om hur kan det egna hushållet bidra med att leverera till samhällets elnät?

 

See all presentations from STC Expo 2011

logo

Logo
Logo