Can Sweden's largest research school reduce accidents at SCA?

Mid Sweden University and four other universities will establish Sweden's largest business research school in the field of smart industry. The new collaboration with SCA will result in fewer accidents and downtime.

Jenny_Friberg_16x9.jpg
Jenny Friberg, Chef Underhållsteknik & Asset Management team, SHAPE, SCA Underhåll, SCA Graphic Sundsvall AB

Press release in Swedish:

Kan Sveriges största forskarskola minska olyckor hos SCA?

Nu startar Mittuniversitetet och fyra andra lärosäten Sveriges största företagsforskarskola inom området smart industri. Samarbetet med SCA ska ge färre olyckor och driftstopp.

I en fabrik mäts många parametrar med sensorer, allt från övervakning av maskiner till processparametrar. Utifrån dessa stora datamängder finns möjligheter att utveckla AI-baserade metoder för att till exempel kunna förutspå haverier i ett kullager och på så sätt förbättra service och underhåll.

− Vi ska jobba med teknikutveckling för att kunna arbeta mer förebyggande med underhåll så att vi inte ska ha några oplanerade stopp eller olyckor. En förutsättning för detta är att vi bygger upp vår kompetens inom AI-baserade metoder och  företagsforskarskolan erbjuder ett starkt kompetensnätverk där vi kan dela erfarenheter med andra företag, säger Jenny Friberg, SCA Underhåll.

SCA kommer att anställa en doktorand som handleds av Mittuniversitetets experter på mätteknik, maskininlärning och Industriell IoT. Genom samarbetet med andra företag och lärosäten i företagsforskarskolan får doktoranden ett unikt nätverk med de främsta experterna inom Smart industri från både forskning och näringsliv.

− Det är jätteroligt att SCA börjar denna resa tillsammans med oss, det kommer att resultera i att vi kan bygga viktig kompetens som gör både SCA och forskningscentret STC på Mittuniversitetet starkare. Vi hoppas också att det kan inspirera fler företag att vara med i forskarskolan, säger professor Mattias O’Nils, centrumledare för STC Forskningscenter på Mittuniversitetet.

20 industridoktorander väntas börja hösten 2020 och en del av syftet är att utveckla synergier mellan de företag och lärosäten som industridoktoranderna verkar inom.

De övriga lärosätena som verkar inom företagsforskarskolan är Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University.

Contacts

Mattias O’Nils, professor och centrumledare för STC Forskningscenter samt lokal projektledare för Smart Industri Företagsforskarskolan
Mobil: 070-695 76 68, e-post; mattias.onils@miun.se

Jenny Friberg, Chef Underhållsteknik & Asset Management team, SHAPE, SCA Underhåll, SCA Graphic Sundsvall AB
Tel: 060-19 40 26, 072-146 20 68, e-post; jenny.friberg@sca.com

Smart Industry Sweden företagsforskarskola

Läs mer om företagsforskarskolan på www.smartindustrysweden.se

Contact