Simulation and optimization of traffic control solutions at SOS Alarm

For information in english contact the project leader

Facts

Project period

150801-180228

Project members

Klas Gustavsson

Klas Gustavsson

Christine Stadling, operativ handledare, chef strategi och analys för alarmering och beredskap, SOS Alarm

Christine Stadling, operativ handledare, chef strategi och analys för alarmering och beredskap, SOS Alarm

Anna Karin Lindberg, metodhandledare, chef verksamhetsutveckling, representant FoU, SOS Alarm

Anna Karin Lindberg, metodhandledare, chef verksamhetsutveckling, representant FoU, SOS Alarm

Ulf Andersson, mentor, säkerhets- och operativ chef, SOS Alarm

Ulf Andersson, mentor, säkerhets- och operativ chef, SOS Alarm

The page was updated 7/27/2020