Projektets huvudbudskap: Alla unga människor ska ges samma möjlighet att delta i, och kunna tillägna sig, en inkluderande undervisning med hög kvalitet.

Logotyp för projektet Hand in Hand

Read more

The page was updated 3/21/2023