von Friedrichs, Y., Lundström, A., Nordström, C. (2014) Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?
Read it here (in Swedish)

Danielsson, U., Lundström, A. och Olofsson, A. (2014) Så skulle en ny skola kunna byggas om den inte fanns.
Read it here (in Swedish)

Åhrén, Christina (2013) Samiska sociala entreprenörer - En kamp för ett folks självbestämmande, självförtroende och överlevnad
Read it here (in Swedish)

Dahlström, Karin (2013) Ägarskiften i mindre företag En studie med fokus på Jämtlands och Västernorrlands
Read it here (in Swedish)

Sörensson, A. and von Friedrichs, Y. (2013). "An importance-performance analysis of sustainable tourism: a comparison between international and national tourists". Journal of Destination Marketing & Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.11.002.

Petridou, E. and Ioannides, D. (2013): Conducting creativity in the periphery of Sweden: a bottom-up path towards territorial cohesion. Creative Industries Journal 5(2), http://dx.doi.org/10.1386/cij.5.1-2.119_1.

Karlsson H, Olofsson A: Ung företagsamhet i e-länet: Betydelsen av samhällsentreprenörer och utbildningsinsatser för regional utveckling. Härnösand: Mittuniversitetet; 2012. Utbildningsvetenskapliga studier, 2012:1.

Arbuthnott, A. and von Friedrichs, Y. (2012)."Entrepreneurial renewal in a peripheral region: the case of a winter automotive-testing cluster in Sweden". Entrepreneurship and Regional Development. iFirst, 2012: 1-33.

Olofsson, A: Konflikten mellan kontroll och förändring - exemplet entreprenör (skapsutbildning) i det svenska utbildningssystemet. I Stigmar, M & Sandstedt, T. Kvalitet och Kollegialitet - Vänbok till Leif Lindberg. Växjö: Linnéuniversitetet. Skriftserie, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Nr 7, 2012.

Karlsson, H. (2011): Summer Entrepreneur an activity for stimulating entrepreneurship among youths: A case study in a Swedish county. Journal of US-China Education Review. 1, (5), 715-725.

Sjödin, U: Om tillvaratagandet av idéer och information av och om marginaliserade grupper, Tillväxtverket, Stockholm.

Åslund, A., Bäckström, I: A process towards societal value within a community-based regional development project, The Quality Innovation Prosperity (QIP) journal www.qip-journal.eu

Bäckström, I. Eriksson, L. and Lagrosen, Y. (2012): A health-related quality management approach to evaluating health promotion activities, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol 4 No 1, pp.76 – 85.

Salman, A. K., von Friedrichs, Y. and Shukur, G. (2011). "The Determinants of Failure of Small Manufacturing Firms: Assessing the Macroeconomic Factors". International Business Research. Vol. 4, No.3, July: 22-32.

Polese, F. and von Friedrichs, Y. (eds.), (2010). Editorial. Special Issue, Perspectives of Service Science Research, Journal Impresa Ambiente Management. Vol.4, No.3.

von Friedrichs, Y. (2010). "Collective Entrepreneurship - Networking as a strategy for business development" (Imprenditorialità collettiva. La rete come strategia per lo sviluppo del business). Mercati e Competitività, No. 1.