"Nytt från Universitetsbiblioteket" is an electronic newsletter for the staff at Mid Sweden university. It contains information about events and activities within the areas of library services.

MI7A5159.jpg

The newsletter is published about 5 times a year. The newsletter is only published in Swedish.

If you wish to subscribe to the newsletter, fill out this form (form in Swedish only).

Below you can find links to the recent newsletters, sent to the staff at Mid Sweden University, from the Library.

Archive News Letter from the Library

2019

2018

2017

 • 2017-12-21 Om bibliotekets öppettider under jul och nyårshelg, förändringar i databaser, bibliotekets chatt och Instagramflöde mm.
 • 2017-10-17 Om översyn av studentportalen, biblioteket i Moodle, Registreringsstuga och resultatet av biblioteksenkäten mm.
 • 2017-08-14 Om workshops för att tillgängliggöra forskning, nytt datum för uppgradering av Moodle, öppettider inför terminsstart mm.
 • 2017-05-12 Om sommarens öppettider, internationellt Open Access-samarbete, lärares egna frågor i EvaSys, uppgradering av Moodle mm.
 • 2017-03-02 Om nytt gränssnitt för Primo, mallar i Moodle, Nationalencyklopedin som app, biblioteksvärdar och statistik för UB:s verksamhet 2016 mm.

2016

 • 2016-12-15 Om öppettider under julhelgen, KB:s besök, stöd i referenshanteringssystem, bokcirkel mm.
 • 2016-10-13 Om lärares frågor i EvaSys, Open Access-publicering med Springer, Get It Now mm.
 • 2016-08-19 Om bibliotekets och LRC:s nya organisation, filstorlek i Moodle, pedagogisk inspirationsdag mm.
 • 2016-05-13 Om öppettider under sommaren, utveckling av EvaSys, utbud av workshops mm.
 • 2016-03-03 Om flytt av EDC, Sambiblioteket, nedstängning av äldre Moodleinstallation, RFID mm.

   

2015

 • 2015-11-30 Om pedagogiskt café, meddelandesystem i Moodle, Alfresco, boken "Bortom förlägenheten" mm.
 • 2015-08-18 Ej utskick (kalibrering av nytt e-postsystem vid Miun)
 • 2015-05-19 Om uppgradering av Moodle, MiunPlay, e-campus och ny bibliotekswebb, studentportal mm.
 • 2015-03-09 Om ombyggnad av biblioteket i Sundsvall, fillagring med Box, uppsatsworkshop, kurslitteratur mm.

   

2014

 • 2014-12-11 Om namnbyte lärplattformen 2.0, e-bokspaket, minskad administration för fjärrlåneavgifter, språkverkstad mm.
 • 2014-10-20 Om grupper i lärplattformen, SRM - Sage Research Methods, Mina kurser i studentportalen, omlokaliseringen mm.
 • 2014-08-08 Om rutiner för kursbeställningar, ORCID, E-nav, informationspass om tidigare och nya versionen av Moodle mm.
 • 2014-06-18 Extra utskick om systemunderhåll och driftstopp.
 • 2014-05-07 Om avslutningshögtid, tillgång till artiklar via proxy, kontaktpersoner vid läshinder, e-campus-projektet mm.
 • 2014-02-27 Om pedagogiskt forum, bibliotekets kursrum i lärplattformen, användarråd inom system för lärande, nytt kopieringsavtal mm.

   

2013

 • 2013-12-17 (Nyheter från LRC)