Division of Study Administration (STUA)

Employees, sorted by last name

Sebastian Bergman

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428844

Peter Fogelberg

Handläggare examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428561

Elin Fornwall

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

+46 (0)10-1428621

Kersti Holmin

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46 (0)10-1428624

Åsa Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428824

Kerstin Larsson

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428707

Maritta Lidin

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428659

Jessica Lif

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46 (0)10-1428117

Jenny Lindgren

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

+46 (0)10-1428569

Marie Lindgren

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428291

Björn Öhgren

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428608

Mariana Strand

Tentamenssamordnare|Examination Supervisor

+46 (0)10-1428471

Rickard Thornberg

Handläggare, Antagning|Admission Administrator

+46 (0)10-1428296

Eva-Lena Winther

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

+46 (0)10-1428209

The page was updated 7/2/2021