Economics BA (B), European Economic Integration, 7,5 credits

Dagens internationella handel och globala utbyten av arbetskraft och kapital sker i stor utsträckning inom regionalt integrerade handelsområden. I kursen studeras de teorier som förklarar syftet med och effekten av monetära unioner, en särskild form av handelsområde. Dessutom undersöker vi de makroekonomiska effekterna av en monetär union och den ekonomiska politik som förs inom det geografiska området. Breddkurser på A-nivå är ej behörighetsgivande och kan inte räknas in i behörighetskravet.

Spring 2023

room Standard course of studies, Östersund
 • Start: Spring 2023
 • Study period: Week 8 - 12
 • Study form: Standard course of studies
 • Study pace: 100%
 • Campus: Östersund
 • Language: English
 • Code: MIU-L4X10

Spring 2023

room Standard course of studies, Sundsvall
 • Start: Spring 2023
 • Study period: Week 8 - 12
 • Study form: Standard course of studies
 • Study pace: 100%
 • Campus: Sundsvall
 • Language: English
 • Code: MIU-L2X10

The structure of the teaching

Kursen ges på Campus genom föreläsningar och seminarier.

Entry requirements

Economics basic level (A)

Contact

Questions about the course

Questions about the course

+46(0)10-1428000

The page was updated 12/10/2022