Economics Ba (B), Microeconomics and Industrial Organization, 7.5 credits

Hushåll och företag möts dagligen på mer eller mindre konkurrensutsatta marknader. På kursen används konsumtions- och produktionsteorier för att förstå hushålls och företags beteenden, som hur de optimerar sina val givet begränsningar, hur de konkurrerar strategiskt och hur styrmedel kan användas för att få marknader att fungera mer effektivt. Breddkurser på A-nivå är ej behörighetsgivande och kan inte räknas in i behörighetskravet.

Spring 2023

room Standard course of studies, Östersund
 • Start: Spring 2023
 • Study period: Week 3 - 7
 • Study form: Standard course of studies
 • Study pace: 100%
 • Campus: Östersund
 • Language: English
 • Code: MIU-L4X00

Spring 2023

room Standard course of studies, Sundsvall
 • Start: Spring 2023
 • Study period: Week 3 - 7
 • Study form: Standard course of studies
 • Study pace: 100%
 • Campus: Sundsvall
 • Language: English
 • Code: MIU-L2X00

The structure of the teaching

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Contact

Questions about the course

Questions about the course

+46(0)10-1428000

The page was updated 12/8/2022