Course plan

Save favourite

View syllabus
Syllabus:

Psychology Ba (A) Social psychology, 7,5 credits


General data

Code: PS091G
Subject/Main field: Psykologi
Cycle: First cycle
Progression: (A)
Credits: 7.5
Progressive specialization: G1F - First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
Answerable department: Psychology
Answerable faculty: Faculty of Human Sciences
Date of change: 3/26/2015
Version valid from: 8/16/2015

Aim

.

Course objectives

.

Content

.

Selection rules and procedures

The selectionprocess is in accordance with the Higher Education Ordinance and the local order of admission.

Grading system

The grades A, B, C, D, E, Fx and F are given on the course. On this scale the grades A through E represent pass levels, whereas Fx and F represent fail levels.

Course reading


Required literature

Author: Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R.
Title: Social Psychology
Edition: Senaste upplagan
Publisher: W. W. Norton

Till ovan kurslitteratur tillkommer en lista över aktuella forskningsartiklar, med betoning på sådan socialpsykologisk forskning som anknyter till områdena arbetsliv och hälsa.

Other information

All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.