Course plan

Save favourite

View syllabus
Syllabus:

Psychology BA (B), Research methods, 7,5 credits


General data

Code: PS092G
Subject/Main field: Psykologi
Cycle: First cycle
Progression: (B)
Credits: 7.5
Progressive specialization: G1F - First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
Answerable department: Department of Psychology
Answerable faculty: Faculty of Human Sciences
Date of change: 2/15/2016
Version valid from: 8/31/2015

Selection rules and procedures

The selectionprocess is in accordance with the Higher Education Ordinance and the local order of admission.

Grading system

The grades A, B, C, D, E, Fx and F are given on the course. On this scale the grades A through E represent pass levels, whereas Fx and F represent fail levels.

Course reading


Required literature

Author: Borg, E. & Westerlund, J.
Title: Statistik för beteendevetare: faktabok
Edition: Senaste upplagan
Publisher: Liber

Author: Greene, J. & D’Oliveira, M.
Title: Learning to Use Statistical Tests in Psychology
Edition: Senaste upplagan
Publisher: Open University Press

Author: Howitt, D.
Title: Introduction to Qualitative Methods in Psychology
Edition: Senaste upplagan
Publisher: Pearson Education

Author: Svartdal, F.
Title: Psykologins forskningsmetoder - en introduktion
Edition: Senaste upplagan
Publisher: Liber

Artiklar tillkommer enligt specifikation från lärare och studiehandledning

Other information

All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.