Comparative Literature BA (A), 30 Credits

Save favourite

Kursen syfte är att utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt till litteraturen och dess historia. Kursen består av momenten 1) Introduktion och lyrik, 2) Berättelser 1, 3) Berättelser 2 samt 4) Drama.

Meetings

Distanskursen har fem obligatoriska träffar i Sundsvall.