Course plan

Save favourite

View syllabus
Syllabus:

Comparative Literature BA (A), 30 Credits


General data

Code: LI006G
Subject/Main field: Litteraturvetenskap
Cycle: First cycle
Progression: (A)
Credits: 30
Progressive specialization: G1N - First cycle, has only upper-secondary level entry requirements
Answerable department: Humanities
Answerable faculty: Faculty of Human Sciences
Established: 9/11/2006
Date of change: 5/10/2017
Version valid from: 8/2/2017

Selection rules and procedures

The selectionprocess is in accordance with the Higher Education Ordinance and the local order of admission.

Grading system

The grades A, B, C, D, E, Fx and F are given on the course. On this scale the grades A through E represent pass levels, whereas Fx and F represent fail levels.

Course reading


Required literature

Title: .

Vetenskapliga artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar

I. Litteratur som används i flera kursmoment

Obligatorisk litteratur
Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5, red. E. Møller Jenssen m.fl., Wiken 1993–2000 (Litteraturbanken.se)
Texter från Sapfo till Strindberg, red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar Hansson, Studentlitteratur 2006 (TSS)
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Norstedts 2006 eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedts 2006 eller senare upplaga
Bergsten, Staffan & Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2 uppl., Studentlitteratur 2004 eller senare
Öhman, Anders, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, 2015
Jönsson, Maria & Öhman, Anders, Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens möjligheter, 2015


II. Litteratur för de olika kursmomenten

Moment 1. Introduktion och lyrik

Vetenskaplig litteratur
Litteraturvetenskap - en inledning, red. Staffan Bergsten, 2 uppl, Studentlitteratur 2002 eller senare
Janss, Christian, Arne Melberg & Christian Refsum, Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt, Göteborg 2004
Linnér, Sture, Den gyllene lyran, Stockholm 1989
Texter från striden mellan Kellgren och Thorild, TSS, s. 814–817, 850–852
Arping, Åsa & Nordenstam, Anna, Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Lund: Studentlitteratur, 2:a uppl., 2010
Skönlitteratur
Ett hundratal dikter från olika epoker enligt lärarens anvisningar:

Ur Bibeln:några psalmer ur Psaltaren samt Höga visan
Ur TSS: av exempelvis Sapfo, Catullus, Horatius, Bernard de Ventadour, Guillem Figueira, Beatrice de Dia, Walter von der Vogelweide, Ballader, Gaspara Stampa, Villon, Petrarca, Ronsard, Shakespeare, Donne, La Fontaine, Wivallius, Lucidor, Nordenflycht, Kellgren, Lenngren, Bellman, Stagnelius, Tegnér, Geijer, Almqvist, Runeberg, Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Ola Hansson, Fröding, Heidenstam, Karlfeldt, Goethe, Schiller, Hölderlin, Eichendorff, Blake, Wordsworth, Keats, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dickinson, Whitman

Litteratur tillkommer av exempelvis Rilke, Morgenstern, Majakovskij, Achmatova, Tsvetajeva, Eliot, Yeats, Appolinaire, Breton, Lorca, Frost, Plath, Hughes, Brodskij, Vysotskij, Szymborska, Ekelund, Bo Bergman, Lagerkvist, Södergran, Diktonius, Ekelöf, Boye, Sjöberg, Gullberg, Martinson, Ferlin, Taube, Tranströmer, Åkesson, Palm, Vreeswijk, Sonnevi, Jäderlund, Frostenson
Exempel på populärlitteratur och sångtexter


Moment 2. Berättelser 1

Vetenskaplig litteratur
Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, Bonniers 1998 eller senare (eller på engelska), kapitlen ”Odysseus ärr”, ”Farinata och Cavalcante”, ”Världen i Pantagruels mun”, ”Den förtrollade Dulcinea”
Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013
Linnér, Sture, Homeros, Natur och Kultur 1985 eller senare


Skönlitteratur
Bibeln, 1 Mosebok
Homeros, Iliaden, urvalet i TSS, s. 6–14
Homeros, Odysséen, urvalet i TSS, s. 14–28
Platon, urvalet i TSS, s. 61-68
Vergilius, Eneiden, urvalet i TSS, s. 122–131
Rolandssången, urvalet i TSS, s. 352–361
Hildebrandsången, urvalet i TSS, s. 320-321
Dante Alighieri, Inferno
Christine de Pizan, ur Boken om Damernas stad, i Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och Kultur 1998, s. 67–73
Isländska sagor, enligt urvalet i TSS, s. 227-241
Eddan, urvalet i TSS, s. 206–226
Gottfried von Strassburg/Heinrich von Freiberg, Tristan, TSS, s. 332-341
Birgitta, Uppenbarelser, urvalet i TSS, s. 271–275
Geoffrey Chaucer, urvalet i TSS, s. 307-315
Boccaccio, Decamerone, urvalet i TSS, s. 465–480
Rabelais, Gargantua och Pantagruel, urvalet i TSS, s. 400–408
Margaretha av Navarra urvalet i TSS s. 408-413
Cervantes, Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha, Symposion 2002, s. 1–150
Stiernhielm, Hercules, urvalet i TSS, s. 570–575
Milton, Det förlorade paradiset, urvalet i TSS, s. 516–521
Madame de la Fayette, ur Prinsessan de Clèves (i E. Alexandersons övers., Natur och Kultur 1964)
Swift, Gulliver’s Travels, avsnitten om Lilliput och Houyhnhms
Dalin, urvalet i TSS, s. 760-765
Creutz, ur Atis och Camilla, TSS, s. 780–782
Sterne, ur Välborne Herr Tristram Shandy, hans liv och meningar, TSS, s. 623-627
Voltaire, Candide (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva)
Rousseau, Bekännelser (Första boken)
Goethe, Den unge Werthers lidanden (i Litteraturens klassiker, Tre 1700-talsromaner eller i annan utgåva)
Hoffmann, E.T.A., ”Sandmannen”, TSS, s. 1020–1032
Shelley, Frankenstein
Ett par folksagor


Moment 3. Berättelser 2

Vetenskapliga texter
Auerbach, Erich, Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, Bonniers 1998 eller senare (eller på engelska), kapitlet ”I Hôtel de la Mole”
Vulovic, Jimmy, Narrativanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013

Skönlitteratur
Balzac, Pappa Goriot
Balzac, Förord till Den Mänskliga Komedien, TSS, s. 1092-1098
Brontë, Emily, Wuthering Heights (Svindlande höjder)
Poe, ”Huset Ushers undergång”, TSS, s. 956–962
Gogol, ”Kappan”, TSS, s. 1159–1170
Andersen, H.C., ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, ”Nattergalen”, TSS, s. 1200–1203
Almqvist, Det går an
Flaubert, Madame Bovary
Maupassant, urvalet i TSS, s. 1142-1146 samt någon novell
Dostojevskij, Brott och straff
August Strindberg, ”Ett halft ark papper”, TSS, s. 1414; ”Dygdens lön”, i Giftas I
Victoria Benedictsson, Fru Marianne, samt urvalet i TSS, s. 1427-1434
Selma Lagerlöf, Gösta Berlings Saga
Joseph Conrad, Mörkrets hjärta
Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt, del 1, ”Swanns värld”
James Joyce, Odysseus (Ulysses), ett kapitel enligt lärarens anvisningar
Franz Kafka, Processen
Virginia Woolf, Till fyren (To the Lighthouse)
Moa Martinsson, Kvinnor och äppelträd
Chinua Achebe, Allt går sönder (Things Fall Apart)
Någon roman från de senaste decennierna


Moment 4. Drama

Vetenskaplig litteratur
Aristoteles, Om diktkonsten, TSS, s. 68–81
Brandell, Gunnar, Drama i tre avsnitt, nyutgåva, Stockholm, 2004
Gilman, Richard, The Making of Modern Drama. A Study of Büchner, Ibsen, Strindberg, Chekhov, Pirandello, Brecht, Handke, New Haven & London 1974 eller senare
Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys, Lund 2005
Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans: den västerländska dramateorins historia, Lund 2001
Tjäder, per Arne, Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk litteraturhistoria. Lund: Studentlitteratur, 2008


Skönlitteratur

Antologier
Litteraturens klassiker (LK)
Världsdramatik, red. Bengt Lewan (VD)

Aischylos, Agamemnon (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Sofokles, Kung Oidipus (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Euripides, Medea (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Euripides, Backanterna (VD1)
Aristophanes, Molnen (LK2 Grekisk litteratur. Dramatik)
Spelet om Envar (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik)
Advokat Pathelin (LK5 Medeltidens litteratur. Lyrik och dramatik)
Shakespeare, Hamlet
Shakespeare, Macbeth
Calderon, Livet är en dröm (LK7 Renässansens litteratur. Dramatik och lyrik)
Racine, Andromake (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine)
Racine, Fedra (VD1)
Molière, Misantropen (LK8 Det fransk-klassiska dramat: Corneille, Molière, Racine)
Buchner, Woyzeck (VD2)
Ibsen, Et dukkehjem (VD2)
Strindberg, Fröken Julie (VD2)
Strindberg, Ett drömspel (VD2)
Jarry, Kung Ubu (VD2)
Tjechov, Körsbärsträdgården (VD2)
Becket, I väntan på Godot (VD3)
Brecht, Mor Courage och hennes barn (VD3)
Norén, Natten är dagens mor (VD4)
Lugn, Idlaflickorna (VD4)
Lysander & Osten, Medeas barn (VD4)

Other information

För lärarstuderande antagna till ULÄRY (före 1 juli 2007) finns möjlighet till konvertering av den sjugradiga betygsskalan till tregradig betygsskala.