Photos from the defence of a Doctoral Thesis with Johan Persson

Save favourite 16 Jun June 2015

On June 15 Johan Persson defended his Doctoral Thesis called; "On dynamic crack growth in discontinuous materials".

Opponent was Asso. professor Pär Erik Jonsén, Luleå Tekniska Universitet. Supervisor was professor Per Gradin. Co-Supervisors were professor Per Isaksson and professor Sverker Edvardsson.

Short summary in Swedish

Saker kan gå sönder på många vis, ibland växer sprickor så långsamt att vi hinner laga innan skadan får konsekvenser. Denna avhandling handlar om vad som händer när det går fortare än så. Avhandlingen fokuserar speciellt på diskontinuerliga material, material så som papper, fiberkompositer och cellplast. Metoder och resultat är i första hand tillämpligt på industriella problem och kan användas för att avgöra hur allvarlig en skada är och om man kan få tid att upptäcka en växande skada eller ej. 

AbstractListen

Here are some photos from the day.

Tillbaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu