Slutseminarium e2mp

Save favourite 19 Sep September 2017
FSCN laboratories

Välkommen på slutseminarium för e2mp den 19-20 september 2017. Vi kommer att diskutera forskningsresultat och erfarenheter från de forskningsprojekt som genomförts inom forskningsprogrammet.

Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN har i samarbete med företagen Holmen, SCA, Valmet och Stora Enso genomfört omfattande studier i pappersindustrin för att förbättra tekniken och spara energi vid framställning av tryckpapper och kartong. Viktiga partners i samarbetet var även andra forskningsaktörer som PFI (Norge), Chalmers, SLU och LTH samt företagen Andritz och Norske Skog.

Vid fullskaletester har vi visat att vi kan minska energiförbrukningen med ca 25 procent jämfört med dagens teknik i pappersbruken. Resultaten i demoskala vid pappersindustrin uppgår till 30 procents energireduktion för tryckpapper och 27 procent för kartong. De studier som genomförts hittills gör det troligt att slutmålet på 50 procents energireduktion bedöms fullt möjligt att uppnå till år 2021 som var den ursprungliga målsättningen för forskningsprogrammet. Forskningen har bedrivits med stöd från Energimyndigheten, KK-stiftelsen och Norges Forskningsråd. Läs mer på www.e2mpi.se.

Dag och tid 19 – 20 september 2017

Plats Mittuniversitetet campus Sundsvall 

 

September 19 M102

 • 12:00 Lunch Rest Åkroken campus Sundsvall
 • 13:00 Welcome Anders Fällström, Mid Sweden University
 • 13:20 Introduction and background to e2mp Jan Hill, QualTech
 • 13:50 e2mp project portfolio Per Engstrand, Mid Sweden University
 • 14:05 Fundamental principles of energy efficiency in TMP/CTMP Hans Höglund, Mid Sweden University
 • 14:35 Softened TMP refining, new segment design Birgitta Engberg, Mid Sweden University
 • 15:00 Coffee and tea
 • 15:35 Chip pretreatment from lab to mill Louise Logenius, Mid Sweden University
 • 16:05 Chip pretreatment, mill implementation Braviken Erik Nelsson, Holmen Paper/Miun
 • 16:35 Modified chipping Per Engstrand, Mid Sweden University
 • 16:55 Microwaves Geoffrey Daniel, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • 18:30 Dinner Bryners kök, Kyrkogatan 24 Sundsvall

September 20 C227

 • 08:00 BAT study and sampling Olof Ferritsius, Mid Sweden University
 • 08:25 Process intensification and energy efficiency Christer Sandberg, Holmen Paper/Miun
 • 08:50 Fiber development and energy efficiency Olof Ferritsius, Mid Sweden University
 • 09:25 Coffee and tea
 • 09:55 HC-LC refining Rita Ferritsius, Stora Enso/Miun
 • 10:15 LC refining Christer Sandberg, Holmen Paper/Miun
 • 10:40 e2mp-ox Lars Johansson, RISE/PFI
 • 11:15 Intensified refining incl Skoghall case study Jan Hill, QualTech
 • 11:55 Lunch Rest Grönborg
 • 12:55 Advanced HYP for board Thomas Granfeldt, Valmet
 • 13:15 Strong paper from HYP Gunilla Pettersson, Mid Sweden University
 • 13:35 CTMP developments and new opportunities Sven Nogren, Mid Sweden University
 • 13:55 Ultrasound treatment Örjan Johansson, Luleå Tekniska Universitet
 • 14:05 Fix the mix Olof Ferritsius, Mid Sweden University
 • 14:15 Reflections and opportunities, wrap up discussion Per Engstrand et al. Mid Sweden University
 • 14:45 Future research Per Engstrand, Mid Sweden University
 • 15:00 Coffe and tea and "The End"

Varmt välkommen!

Per Engstrand, professor och projektledare
Mittuniversitetet forskningscentrum FSCN

Vid frågor kontakta Anna Haeggström
e-post anna.haeggstrom@miun.se
telefon 010-142 84 93

Hämta inbjudan som pdfListen

Hämta program  Listen

Logo Holmen

xx