Händelsen har löpt ut

Business Innovation Seminar

Save favourite
Mårten Hellberg, CEO OrganoClick

Welcome to Business Innovation Seminar with Mårten Hellberg CEO OrganoClick.

OrganoClick - från akademisk idé till börsnoterat bolag

OrganoClick är ett kemi- och materialteknikbolag som grundades 2006 som ett spin-off från forskning bedriven vid Stockholms universitet och SLU i Uppsala. Bolaget har utifrån sin grundteknik baserat på modifiering av cellulosafibrer utvecklat och kommersialiserat produkter som röt- och flamskyddat trä, vattenavvisande textiler och fibergjutna biokompositer. Bolaget har inlett sin internationella expansion och har idag egen tillverkning och fabrik i Sverige och 2015 börsnoterades OrganoClick på
NASDAQ First North.

The seminar will be in Swedish this time. Follow the seminar on the website if you can´t join us live. Read more about the seminars in Swedish www.miun.se/seminars

 

1 January

STC