Forskning möter näringsliv

Save favourite 3 May May 2016

We arrange open seminaries in the context of "Forskning möter Näringsliv" together with Åkroken BioBusiness Arena. We also publish films from other of our open seminars.

See all seminars on YouTube

Forskning möter näringsliv

Forskning möter näringsliv är en seminarieserie som arrangeras av FSCN, Mittuniversitetet och Biobusiness Arena, Åkroken Science Park. Seminarierna är öppna för alla och vi hoppas att de ger kunskap och inspiration från framgångsrika entreprenörer och personer i ledande roller inom näringslivet, biosektorn och skogsnäringarna. Vi bjuder in personer som på olika sätt har stor betydelse för att utveckla nya produkter, tjänster och varor som ligger nära våra forskningsområden och de regionala framtidsfrågorna.

  • Heikki Ilvespää, Vice President Research & Development, UPM Biomaterials
  • Mathias Frenzel, Grundare och ägare till SWT Paper
  • Hannele Arvonen, VD Setra Group
  • Jonas Mårtensson, VD SCA Timber AB
  • Ola Schultz-Eklund, Senior Vice President Holmen
  • Jon Sintorn, VD Permobil

Se filmerna på Mittuniversitetets YouTube-kanal.