Helen Asklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

I work as an educational developer at the Division of Research and Educational Support (FUS). Among other things, we offer workshops and courses in Teaching in Higher Education, Technique Enhanced Learning and Teacher Accreditation.

Background

I worked part-time as a senior lecturer in Comparative Literature at the former Department of the Humanities 2010-2018. From 2016 to 2018 I worked as a librarian at Mid Sweden University with research support and communication of science. In addition, I have experience from working as a public librarian and as an upper secondary school teacher.
2013: Master´s degree in Library and Information Science, The University of Borås
2012: Teacher Certification for working at the Upper Secondary School
2008: PhD in Literature, Uppsala University
2000: Master of Education for the Upper Secondary School in sw/en, Malmö University

Area of interest

Teaching in Higher Education
Children´s and young people´s reading
Didactics of literature
Fiction in care and social work

Research

Together with Lena Manderstedt (Ltu) and Ann-Sofie Persson (Liu) I´m working on two research projects about horse stories. One of them aims at collecting horse story readers´ reading experiences in an anthology which is to be published at Makadam during 2024. The other project is a book on the development of the Swedish horse story genre from 1891-2021. In addition, we work on an article to be published in Barnboken about motherhood and mothering in modern horse stories.

Teaching and tutoring

Principally courses in Teaching in Higher Education and Teacher Accreditation. Also courses on comparative literature and the didactics of literature as part of the training of teachers, creative writing and, the course Fiction and Social work.

Publications

Articles in journals

Manderstedt, L. , Asklund, H. & Persson, A. (2021). Hästboken : En älskad men bortglömd genre. Svenskläraren, : 3, pp. 24-25.

Asklund, H. (2019). Hästboken har en viktig uppgift att fylla. Litteraturtidningen Parnass, : 3, pp. 17-17.

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, pp. 1307-1323.    

Asklund, H. & Andersson, Å. (2014). Läsa med de yngsta. Förskoletidningen, : 4, pp. 21-26.

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Det ska vara spännande : Om läsning i några år 8-klasser. Grundskoletidningen,

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Möten med texter : Om elevers lässtrategier. Svensklärarföreningens årsskrift, , pp. 55-68.

Articles, book reviews

Asklund, H. (2017). Recension av Birgitta Theander: Till arbetet! : Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Barnboken, vol. 40, pp. 1-4.    

Asklund (fd Schmidl), H. (2011). Recension av Mary Ingemansson: "Det kunde lika gärna ha hänt idag." : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.. Barnboken, : 2, pp. 74-76.  

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). Recension av Maria Simonsson: Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel. Barnboken, : 1, pp. 59-61.

Chapters in books

Asklund, H. (2023). Forskningskommunikation i utställningsformat : En utveckling av bibliotekets folkbildande roll. In MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). pp. 135-145.

Asklund, H. (2023). Inledande kapitel. In MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). pp. 3-10.

Asklund, H. (2021). Litteraturen som mätbarhetens motvikt. In Didaktisk dialog i högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 112-114.

Lif, U. & Asklund, H. (2020). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde, funktion och komplexitet i vård och socialt arbete. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm/Göteborg : Makadam Förlag. pp. 115-135.

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. In Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 183-198.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. In Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 32-43.

Areskoug, L. & Asklund, H. (2014). Inledning. In Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 13-40.

Asklund (fd Schmidl), H. (2013). Hästflickan i förändring i Lin Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker. In Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 243-257.

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). It takes two to tango : Om Per Nilssons Hjärtans fröjd. In Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm : Natur och kultur (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). pp. 285-309.

Artistic output

Nordbäck, C. , Thompson, L. M. & Asklund, H. (2021). Boreala bilder : om skog, tid och hållbar utveckling.  

Asklund, H. , Engholm, V. , von Essen, M. , Reberg, M. , Granlund, H. , Mähler, M. , Conti, E. , Degerman, P. , Jonsson, B. & et al. (2021). Människan i skogen, skogen i människan : Miun Research Exhibition.

Collections (editor)

Asklund, H. (ed.) , Engholm, V. (ed.) & Reberg, M. (ed.) (2023). MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 3).  

Areskoug, L. (ed.) & Asklund, H. (ed.) (2014). Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB

Conference papers

Asklund, H. (2023). A Place for Growing and Freedom : The Roles of Nature in Horse Stories by Lin Hallberg and Helena Dahlgren. Paper presented at the IRSCL 2023 Congress: Ecology of Childhood, Santa Barbara, Kalifornien, Aug 12-17, 2023

Asklund, H. , Manderstedt, L. & Persson, A. (2023). Hästflickan i rörelse : Generationsberättelser om hästboksläsning. Paper presented at the Nätverket Flickforsks konferens Flickor i Norden! Identitet, motstånd, aktörskap - flickors plats och sociala rörelser, Umeå, 6 oktober, 2023

Asklund, H. (2023). The Horse and Nature : Their Roles when Life is Changing in Lin Hallberg´s Vem är du Johanna? and Adzerk: den vita hingsten. Paper presented at the The Nordic Research Network on Human-Animal Relations in Children’s Literature: First Conference, Linköping, June 13-15, 2023

Asklund, H. , Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Pedagogiskt meriterad, men sen då? : meriteringsnätverk som forum för kollegialt lärande. Paper presented at the NU2022, att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, June 14-19, 2022.

Asklund, H. (2021). Forskningskommunikation i utställningsformat : En utveckling av universitetsbibliotekets folkbildande funktion. Paper presented at the Mimers forskarkonferens, Mittuniversitetet, Sundsvall, November 9-10, 2021.

Persson, A. , Asklund, H. & Manderstedt, L. (2021). In the Company of Horses : Girlhood in Pia Hagmar’s Series about Klara. In Book of Abstracts : Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. pp. 26--26.

Asklund, H. , Manderstedt, L. & Persson, A. (2021). Intersectional Perspectives on Horse Stories : Pia Hagmar’s Series on Millan. In Book of Abstracts: Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. pp. 3--3.

Manderstedt, L. , Persson, A. & Asklund, H. (2021). Riders as Readers : A Pilot Study on the Horse Story Genre and its Readers. In Book of Abstracts : Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. pp. 23--23.

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019

Asklund, H. (2019). The "red bag effect" : The children´s book as an empowering tool. Paper presented at the Silence and silencing in children´s literature: IRSCL Congress 2019, Stockholm, August 14-18, 2019  

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Högskolepedagogisk utbildningsnivå vid Mittuniversitetet : Utmaningar och målbilder. In NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. pp. 112--113.  

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. In Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. pp. 87--92.  

Doctoral theses

Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Dis. Göteborg : Makadam Förlag, 2008 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet : 97)  

Reports

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare : Resultat från en enkät. Sundsvall / Östersund :  

The page was updated 2/17/2023