Agneta Persson

  • Department: Department of Education (UTV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428665
  • Email: agneta.persson@miun.se
  • Visitor address: P-huset, Östersund
  • Location: Sundsvall

Publications

Chapters in books

Persson, A. (2021). Blir erfarenheter be­prövade inom Samverkan för bästa skola?. In Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). pp. 27-58.  

Persson, A. , Styf, M. & Sahlin, S. (2021). Leda och organisera lärares kompetensutveckling : - Tillit, ansvar och autonomi. In Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 311-320.

The page was updated 5/7/2021