Anders Johansson

Save favourite

Background

PhD in comparative literature, Stockholm University.

Area of interest

Modern and contemporary poetry, Ludvig Nordström and gender in literature.

Current research

Since 2012 I am a part of a project called Normalization and the neoliberal welfare state, challenges of and for gender theory. Together with Siv Fahlgren (Socialt work), Eva Söderberg (Literary studies) and Katarina Giritli Nygren (Sociology), I will try to understand how processes of normalization makes structures of power invisible, as well as values and responsibility, and how emotions becomes important in these processes. Finally we will try to draw some conclusions about what this means for gender theory.
Structure, materiality and context. Poetry has always done research about how meaning emerges in relation to the sensible material world. But it has also investigated language’s own materiality, audially and visually, and during the 20th century this has become a central part of its work. An important question is, thus, how we can understand materiality in relation to how we make meaning of the world? And this question leads to yet another: What is a structure? Structures consists of relations, of the ways we categorize and understand the world through patterns of meaning (not the least those of language) created through differentiating, between man and woman, me and the other, milk and butter, and so forth. Poetry investigates this, and in my project I investigate how it does this within different contexts.
Ludvig Nordström and modernity – a project concerned with the strange kind of modernism developed by Swedish author Ludvig Nordström during the first part of the 20th century. The study is structured around questions of the relation between modernity and modernism.

Teaching and tutoring

I teach and tutor in comparative literature.

Publications

Articles in journals

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, pp. 55-70.  

Giritly Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2015). (Re)assembling the ‘Normal’ in Neoliberal Policy Discourses : Tracing Gender Relations in the Age of Risk. Nordic Journal of Social Research, vol. 6, pp. 24-43.    

Johansson, A. (2013). Teori, estetik och läsning. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, pp. 100-101.

Johansson, A. (2011). ”Klang – ihålig tomhet eller meningsfullresonans eller… (Hegel och Hallberg)”. Aiolos, : 42

Johansson, A. (2011). Om rätten att ifrågasätta människan. Derrida och djuren.. Aiolos, : 40-41, pp. 173-184.

Johansson, A. (2010). De goda männen och de starka kvinnorna. Provins, : 3

Johansson, A. (2010). Kritik och politik. Provins, : 1

Degerman, P. & Johansson, A. (2010). Läsa normalt. En kritik av Rosenblatts reader response-teori. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, pp. 59-69.  

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2010). Reading normalised knowledge production from a feminist perspective - a case study. IARTEM e-journal, vol. 3: 1, pp. 18-38.    

Johansson, A. (2009). Apropå Norrland: erfarenheter, fakta och kunskap. Provins, : 2, pp. 32-36.

Johansson, A. (2009). Högt eller lågt, sant eller falskt. Provins, : 1, pp. 16-22.

Johansson, A. (2009). Samband. Provins, : 4

Johansson, A. (2008). Provinsiella oförutsägbarheter med mera… : Demokratins paradoxer och samtida konst och litteratur. Provins, : 3

Johansson, A. (2006). Att säga sanningen : Ludvig Nordström och litteraturen. Provins : nordsvenskt magasin, : 3

Johansson, A. , Johansson, A. & Johansson, A. (2006). En fråga om att säga vi eller jag : vad betyder ett namn? ; en författare och två litteraturvetare diskuterade detta och andra gravallvarligheter via fax och e-post under en vecka. Glänta, : 1-2

Johansson, A. (2001). Till frågan om etikens universella giltighet : om etik, dekonstruktion och tre dikter av Rainer Maria Rilke. Aiolos : tidskrift för litteratur, teori och estetik, : 16/17, pp. 97-121.

Johansson, A. (1997). Historien som upprepning : de Man, Kierkegaard. Aiolos, : 1

Articles, book reviews

Johansson, A. (2011). Recension i Samlaren av Linn Areskougs avhandling Den svenske mannens gränsland. Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit. Samlaren, vol. 132, pp. 217-224.

Johansson, A. (2010). Recension av Carin Franzén Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, pp. 204-206.

Johansson, A. (2007). The Nothing That Is. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 36: 1-2, pp. 133-136.

Books

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2016). Utmaningar : feminismens (o)möjlighet under nyliberalismen. Malmö : Universus Academic Press

Chapters in books

Johansson, A. (2017). Dekadens, vitalism, snusk, lort och renhet : Ludvig Nordströms pånyttfödelse. In Modernitetens uttryck och avtryck : Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund. Åbo : Åbo Akademi.

Johansson, A. (2017). Nudda kråka : ohållbar poesi. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 134-134.  

Johansson, A. (2017). Om nyliberala subjekt, normkritik och detta att vara tillsammans. In Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (AKADEMI). pp. 105-130.

Giritli Nygren, K. , Fahlgren, S. & Johansson, A. (2016). Normalisation meets governmentality : Gender equality reassembled. In Challenging the Myth of Gender Equality in Sweden. London : Policy Press. pp. 49-68.  

Johansson, A. (2016). Standardmjölk, standardkor, konst-igheter och genus : Ett tack för tänkandet tillsammans. In Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet Forum for gender studies (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Johansson, A. (2016). Vad som helst : Det inessentiella hos Edith Södergran. In Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag.

Johansson, A. (2015). Tomas Lack och telefonen : Teknologi och rasism i en novell av Ludvig Nordström. In "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet. pp. 55-71.

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. In Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 106-113.

Johansson, A. (2013). De goda männen och de starka kvinnorna : Om gemenskaper utifrån Millennium-sviten. In Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 121-131.

Johansson, A. (2013). Flickorna – makten, friheten och det estetiska. In Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press.

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. In Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 4-9.

Johansson, A. (2013). Litteraturen, närläsningen och det socialt normala. In Fält i förvandling : Genusvetenskaplig litteraturforskning. Gidlunds förlag.

Johansson, A. (2013). Negotiating with Neoliberal Instrumentalism : The Foreseeable and the Uncontrollable. In The Social Politics of Research Collaboration. New York : Routledge. pp. 89-102.  

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. In The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. pp. 99-112.  

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own :  A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. In Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. pp. 106-116.  

Johansson, A. (2011). Democratic Values as Normal Values : On Normalization as a Social Process. In Normalization and Outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks. pp. 80-90.  

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Mulinari, D. (2011). INTRODUCTION: CHALLENGING NORMALIZATION PROCESSES IN A NEOLIBERAL WELFARE STATE. In NORMALIZATION AND "OUTSIDERHOOD" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. UAE : Bentham eBooks (Rethinking research and professional practices in term of relationality, subjectivity and power). pp. 1-1.  

Johansson, A. (2011). Reading as transgressing "the normal" : On the Importance of Literary Reading for Social Research. In Challenging Gender: Normalization and Beyond. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Collections (editor)

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Mulinari, D. (ed.) (2011). Normalization and outsiderhood : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State. UAE : Bentham eBooks (Book series: Rethinking research and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power ).

Conference papers

Fahlgren, S. & Johansson, A. (2009). Reading normalized knowledge production from a feminist perspective – a case study. In Challenging Education - Feminist and anti-oppressive perspectives on teaching and learning. Nordic conference on feminist pedagogies, Uppsala, Sweden, 14th - 16th of June 2009.

Doctoral theses, monographs

Johansson, A. (2000). Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik.. Dis. Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2000 (Stockholm studies in history of literature : )