Anders Röjde

Save favourite

Publications

Chapters in books

Röjde, A. (1995). Ungdom, identitet och nätverk. In Samhällets väv : En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). pp. 153-171.

Conference papers

Borell, K. & Röjde, A. (1996). Using Experience Sampling in Home Care Research : Ist International Conference on Home Care: Developments and Innovations, Jerusalem, Israel, May 13 - 15.