Angelika Sjöstedt

Universitetslektor|Lecturer

  • Professional title: Lecturer
  • Academic title: Associate Professor
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428279
  • Email: angelika.sjostedt@miun.se
  • Room number: P3304
  • Location: Östersund
  • Research centers: Forum för Genusvetenskap
  • Employee in the subject: Gender Science

Publications

Articles in journals

Sjöstedt, A. (2022). Urban norm tar form : Doktriner, historiska ekon och kollektivt identitetsbyggande i svensk nyhetsmedia. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 30, pp. 1-9.  

Sjöstedt, A. (2021). Att läsa obygd queer. Plattform, vol. 2: 1, pp. 52-65.

Grelsson Almestad, E. & Sjöstedt, A. (2020). Att vända sig till varandra. Provins, vol. 39: 1, pp. 8-11.

Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2020). Doing feminism in times of anti-gender mobiliztions. Baltic Worlds, vol. 13: 1, pp. 85-88.  

Lundgren, A. S. & Sjöstedt, A. (2020). Frivilligengagemang och motståndspraktiker : Landsbygder, genus och protester i Norrlands inland. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 41: 4, pp. 37-59.  

Danielsson, E. & Sjöstedt Landén, A. (2020). Leader Normativity in Crisis Management : Tales From a School Fire. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, vol. 11: 2, pp. 139-165.    

Sjöstedt Landén, A. (2019). "Längtan efter något som man anar men inte riktigt vet vad det är ens" : Att läsa obygd queer. Lambda Nordica, vol. 1: 24, pp. 67-87.    

Lundgren, A. S. , Liliequist, E. & Sjöstedt Landén, A. (2018). Between activity and solidarity : Comprehending retirement and extendedworking lives in Swedish rural areas. Journal of Aging Studies, vol. 44: March 2018, pp. 1-8.    

Sjöstedt Landén, A. & Fotaki, M. (2018). Gender and Struggles for Equality in Mining Resistance Movements: Performing Critique against Neoliberal Capitalism in Sweden and Greece. Social Inclusion, vol. 6: 4, pp. 25-35.    

Giritli Nygren, K. , Gunnarsson Payne, J. & Sjöstedt, A. (2018). Replik : Vi måste stå upp när regimer tystar sina forskare. Tidningen Curie,  

Nilsson, G. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Arbetslivsetnologi : Professioner i nyliberala organisationer. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 26: 3-4, pp. 2-7.

Sjöstedt Landén, A. (2017). Att välja sin tid : Den totala sociala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 26: 3-4, pp. 46-53.

Sjöstedt Landén, A. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Inclusive and sustainable work (and) life : possibilities and critical analyses. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, pp. 1-2.    

Sjöstedt Landén, A. , Ljuslinder, K. & Lundgren, A. S. (2017). The moral geographies of public sector job relocation : Discourses of compensation and competence in the Swedish news press. Social & cultural geography (Print), vol. 18: 5, pp. 632-644.    

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landen, A. (2016). Resisting 'overing'- Teaching and researching Gender studies in Sweden. Women's Studies International Forum, vol. 54, pp. 119-128.  

Wall, E. & Sjöstedt Landén, A. (2014). A narrative about risk management, a narrative about gender. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 35: 4, pp. 59-74.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2014). Gender as headline and subtext : Problematizing the gender perspective in an occupational health project. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 5    

Fahlgren, S. & Sjöstedt Landén, A. (2014). När genusforskningen blir ett hot mot jämställdheten : En diskursanalys av en debattartikel. Tidskrift för Genusvetenskap, : 1, pp. 7-26.

Sjöstedt Landén, A. (2012). A fantasy of the "ambitious young girl" as flexible knowledge- worker subject. NORA, vol. 20: 4, pp. 249-265.  

Sjöstedt Landén, A. (2011). From ethnographic 'self'-discovery to processes of identification. Qualitative Research, vol. 11: 5, pp. 536-551.  

Articles, book reviews

Sjöstedt Landén, A. (2014). Compassion and contradictions in the world of creative knowledge work. Ephemera , vol. 14: 2, pp. 297-306.    

Chapters in books

Sjöstedt Landén, A. , Giritli Nygren, K. & Fotaki, M. (2021). Intersectionality and peripheralization : Introduction to the edited collection. In Working Life and Gender Inequality: Intersectional Perspectives and the Spatial Practices of Peripheralization. Taylor & Francis. pp. 1-19.

Bexelius, J. , Sjöstedt, A. & Lundgren, M. (2020). Hållbar kolonisering eller avkolonisering?. In Kulturell hållbarhet- vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm : Makadam Förlag. pp. 152-157.

Hobbins, J. , Danielsson, E. & Sjöstedt, A. (2020). Introduktion. In Genus, Risk och Kris. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 13-23.

Ingridsdotter, J. & Sjöstedt, A. (2020). Kolonial moral : Lokalt motstånd på en global marknad. In Makt, moral, motstånd : Engagemang för norrländska landsbygder. Umeå : Umeå universitet (ETNOLOGISKA SKRIFTER). pp. 79-102.

Bäckström, I. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin. In Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University. pp. 59-72.    

Sjöstedt Landén, A. (2017). En berättelse om gruvmotstånd : en berättelse om Norrland?. In Brännpunkt Norrland : Perspektiv på en region i förändring. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi).

Sjöstedt Landén, A. (2017). ”Gruvboom kallade de det” : Gruvkritik och kamp för alternativa samhällen. In Samisk kamp : Kulturförmedling och rättviserörelse. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.

Fahlgren, S. , Mulinari, D. & Sjöstedt Landén, A. (2016). Inledning : Feministiska läsningar av nyliberalism – begrepp och grepp om samtiden. In Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag. pp. 7-27.

Sjöstedt Landén, A. & Lundgren, A. S. (2016). Intergenerational interviewing : exploring the silences of female experiences. In Cross-cultural interviewing : Feminist Experiences and Reflections. Routledge.

Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2016). KO-vändningar och feministisk kollegialitet. In KO : En festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mid Sweden University. Forum for gender studies. (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. In Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 24-31.  

Sjöstedt Landén, A. (2016). Nyliberal styrning och ideologi i offentlig verksamhet : Teman för feministisk arbetslivsforskning. In Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag.

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2016). What should we do instead? : Gender-equality projects and feminist critique. In Challenging the myth of gender equality in Sweden. Bristol : Policy Press. pp. 163-186.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 5-16.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Kvinnor+arbetsmiljö=sant?. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 143-155.  

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). The tiring practices of gender mainstreaming : As Sisuphus sisters push new stones, how do we get to mess with the hill. In Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 159-165.

Collections (editor)

Olovsdotter Lööv, A. (ed.) , Haj Brade, L. (ed.) & Sjöstedt, A. (ed.) (2022). Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet ).  

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Giritli Nygren, K. (ed.) & Fotaki, M. (ed.) (2021). Working life and gender inequality : Intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization. Routledge  

Hobbins, J. (ed.) , Danielsson, E. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2020). Genus, risk och kris. Lund : Studentlitteratur AB

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Giritli Nygren, K. (ed.) (2017). Småkakor och feministiska strategier : Forum för genusvetenskaps forskningsstrategi 2017-2020. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 12).

Fahlgren, S. (ed.) , Mulinari, D. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2016). Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Conference papers

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). A female problem in welfare policy? : Gender mainstreaming in neoliberal times. Paper presented at the ESA 11th conference; Crisis, critique and change; 28th to 31st August 2013; Torino, Italy

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2013). Teaching and researching gender studies in neoliberal times - Challenges we face.. Paper presented at the Atgender, international gender conference, Gothenburg 2013.04.26-28.

Other

Lundgren, M. (2017). Rasism mot samer på SVT Jämtlands Facebooksida. Östersund.  

Reports

Sjöstedt Landén, A. (2017). Kvalitativ uppföljning av Rätt till heltid, deltid en möjlighet ur ett medarbetarperspektiv. Östersund : Mid Sweden University  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Att lyfta blicken : Genus, jämställdhet och arbetsmiljöarbete. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet

The page was updated 5/7/2021