Angelika Sjöstedt-Landén

Save favourite

Publications

Articles in journals

Lundgren, A. S. , Liliequist, E. & Sjöstedt Landén, A. (2018). Between activity and solidarity : Comprehending retirement and extendedworking lives in Swedish rural areas. Journal of Aging Studies, vol. 44: March 2018, pp. 1-8.    

Nilsson, G. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Arbetslivsetnologi : Professioner i nyliberala organisationer. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 26: 3-4, pp. 2-7.

Sjöstedt Landén, A. (2017). Att välja sin tid : Den totala sociala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 26: 3-4, pp. 46-53.

Sjöstedt Landén, A. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Inclusive and sustainable work (and) life : possibilities and critical analyses. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, pp. 1-2.    

Sjöstedt Landén, A. , Ljuslinder, K. & Lundgren, A. S. (2017). The moral geographies of public sector job relocation : Discourses of compensation and competence in the Swedish news press. Social & cultural geography (Print), vol. 18: 5, pp. 632-644.  

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landen, A. (2016). Resisting 'overing'- Teaching and researching Gender studies in Sweden. Women's Studies International Forum, vol. 54, pp. 119-128.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2014). Gender as headline and subtext : Problematizing the gender perspective in an occupational health project. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 5    

Fahlgren, S. & Sjöstedt Landén, A. (2014). När genusforskningen blir ett hot mot jämställdheten : En diskursanalys av en debattartikel. Tidskrift för Genusvetenskap, : 1, pp. 7-26.

Sjöstedt Landén, A. (2012). A fantasy of the "ambitious young girl" as flexible knowledge- worker subject. NORA, vol. 20: 4, pp. 249-265.  

Sjöstedt Landén, A. (2011). From ethnographic 'self'-discovery to processes of identification. Qualitative Research, vol. 11: 5, pp. 536-551.  

Articles, book reviews

Sjöstedt Landén, A. (2014). Compassion and contradictions in the world of creative knowledge work. Ephemera , vol. 14: 2, pp. 297-306.    

Chapters in books

Bäckström, I. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin. In Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University. pp. 59-72.    

Sjöstedt Landén, A. (2017). En berättelse om gruvmotstånd : en berättelse om Norrland?. In Brännpunkt Norrland : Perspektiv på en region i förändring. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi).

Sjöstedt Landén, A. (2017). ”Gruvboom kallade de det” : Gruvkritik och kamp för alternativa samhällen. In Samisk kamp : Kulturförmedling och rättviserörelse. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.

Fahlgren, S. , Mulinari, D. & Sjöstedt Landén, A. (2016). Inledning : Feministiska läsningar av nyliberalism – begrepp och grepp om samtiden. In Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag. pp. 7-27.

Sjöstedt Landén, A. & Lundgren, A. S. (2016). Intergenerational interviewing : exploring the silences of female experiences. In Cross-cultural interviewing : Feminist Experiences and Reflections. Routledge.

Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2016). KO-vändningar och feministisk kollegialitet. In KO : En festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mid Sweden University. Forum for gender studies. (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. In Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 24-31.  

Sjöstedt Landén, A. (2016). Nyliberal styrning och ideologi i offentlig verksamhet : Teman för feministisk arbetslivsforskning. In Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag.

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2016). What should we do instead? : Gender-equality projects and feminist critique. In Challenging the myth of gender equality in Sweden. Bristol : Policy Press. pp. 163-186.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 5-16.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Kvinnor+arbetsmiljö=sant?. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 143-155.  

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). The tiring practices of gender mainstreaming : As Sisuphus sisters push new stones, how do we get to mess with the hill. In Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 159-165.

Collections (editor)

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Giritli Nygren, K. (ed.) (2017). Småkakor och feministiska strategier : Forum för genusvetenskaps forskningsstrategi 2017-2020. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 12).

Fahlgren, S. (ed.) , Mulinari, D. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2016). Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Conference papers

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). A female problem in welfare policy? : Gender mainstreaming in neoliberal times. Paper presented at the ESA 11th conference; Crisis, critique and change; 28th to 31st August 2013; Torino, Italy

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2013). Teaching and researching gender studies in neoliberal times - Challenges we face.. Paper presented at the Atgender, international gender conference, Gothenburg 2013.04.26-28.

Other

Lundgren, M. (2017). Rasism mot samer på SVT Jämtlands Facebooksida. Östersund.  

Reports

Sjöstedt Landén, A. (2017). Kvalitativ uppföljning av Rätt till heltid, deltid en möjlighet ur ett medarbetarperspektiv. Östersund : Mid Sweden University  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Att lyfta blicken : Genus, jämställdhet och arbetsmiljöarbete. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet