Anna-Pya Sjödin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Academic title: Associate Professor
  • Department: Department of Education (UTV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428128
  • Email: anna-pya.sjodin@miun.se
  • Room number: M505d
  • Location: Sundsvall

Publications

Articles in journals

Sjödin, A. (2020). Att låta många röster tala : nyansering av perspektiv på hinduism i undervisning. Religion & Livsfrågor, : 3, pp. 9-11.

Wiktorin, P. & Sjödin, A. (2020). Undervisning om hindusim och buddhism. Religion & Livsfrågor, : 3, pp. 4-6.

Sjödin, A. (2016). Understanding atman in Praśastapadabhasya with the reading of Vyomaśiva and Śridhara. Journal of Hindu Studies, vol. 9: 1, pp. 84-110.  

Sjödin, A. (2012). The girl who knew her brother would be coming home : Ārṣajñāna in Praśastapādabhāṣya, Nyāyakandalī and Vyomavatī. Journal of Indian Philosophy, vol. 40: 4, pp. 469-488.

Sjödin, A. (2011). Conceptualizing Philosophical Tradition : A Reading of Wilhelm Halbfass, Daya Krishna, and Jitendranath Mohanty. Philosophy East & West, vol. 61: 3, pp. 534-546.  

Sjödin, A. (2008). Traditionens händelse : Vallabhas analys av slutledning i Nyāyalīlāvatī. Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala,

Sjödin, A. (2006). Anden i hjärtat. Karavan: Litterär tidskrift på resa mellan kulturer, vol. 3

Sjödin, A. (2004). Katha Upanishad : Introduktion och tolkning. SEMAFOR, : 3-4, pp. 58-61.

Articles, book reviews

Sjödin, A. (2016). Book Review : Classical Vaiśeṣika in Indian Philosophy: On Knowing and What is to Be Known. By ShashiPrabha Kumar.. Journal of Hindu Studies, vol. 9: 3, pp. 375-377.  

Chapters in books

Sjödin, A. (2021). Vaiśeṣika. In The Encyclopedia of Philosophy of Religion. John Wiley & Sons.  

Sjödin, A. (2021). Vems yoga är det? : Att äga tanke och praktik. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusvetenskap på Mittuniversitetet, Working papers). pp. 27-35.

Sjödin, A. (2017). Understanding Indian philosophical traditions. In History of Indian Philosophy. Taylor and Francis. pp. 545-553.  

Sjödin, A. (2016). Hinduism : ritualer och levnadsregler. In Religioner, livsåskådningar och etik. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 55-66.    

Sjödin, A. (2016). Skapare och upprätthållare av alla dessa världar : människosyner och uppfattningar om gudar och gudinnor inom hinduismen. In Att undervisa om gudsuppfattningar och människosyner. Stockholm : Liber. pp. 137-154.

Sjödin, A. (2015). Lord over this whole world : Agency and Philosophy in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad. In Philosophy and the End of Sacrifice : Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond. Equinox Publishing (The Study of Religion in a Global Context).

Sjödin, A. (2011). En bland mānga historier att berätta : modernitetens berättelse och den postkoloniala kritiken av historicismen. In G(l)ömda historier : klassiska normer och antik kritik. Uppsala : Uppsala universitet (Crossroads of Knowledge). pp. 47-72.

Sjödin, A. (2008). Postcolonial Understandings of Indian Epistemes : Towards a Diversity of Interpretational Stances. In Postcolonial challenges to the study of religion. Uppsala : Swedish Science Press, distributor (Studies on Inter-Religious Relations). pp. 17-28.

Collections (editor)

Sjödin, A. (ed.) & Jackson, P. (ed.) (2015). Philosophy and the End of Sacrifice : Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond. Equinox Publishing (The Study of Religion in a Global Context 1).

Sjödin, A. (ed.) (2008). Gunilla Gren-Eklund : selected papers and lectures in celebration of her 70th birthday / [editor (of this volume): Anna-Pya Sjödin]. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (South Asian Studies 2).

Doctoral theses, monographs

Sjödin, A. (2006). The Happening of Tradition : Vallabha on Anumāna in Nyāyalīlāvatī. Dis. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2006 (South Asian Studies : 1)

Other

Sjödin, A. (2013). This is how it is done.

Sjödin, A. (2011). Att översätta vatten. http://www.christinagothesson.se/byk/index.html.

Sjödin, A. & Sjöberg, L. (2004). Matrix som Metafor : Dagens Nyheter, Stockholm..

The page was updated 5/7/2021