Annika Jonsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Professional title: Faculty Administrative Officer
  • Department: Faculty of Human Sciences (HUV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428630
  • Email: annika.jonsson@miun.se
  • Visitor address: Kunskapens väg 1, 831 25 Östersund
  • Room number: P2318
  • Location: Östersund

Publications

Chapters in books

Pettersson, R. & Jonsson, A. (2022). Turism och regional utveckling. In Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid. Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG årsbok YMER). pp. 145-162.

Reports

Ankre, R. , Wall-Reinius, S. , Zingmark, M. & Jonsson, A. (2022). Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer i Östersunds kommun - med fokus på äldre vuxna och personer med fysiska funktionsnedsättningar : Sammanfattning av ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun 2019–2022. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2).    

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).  

The page was updated 5/7/2021