Lars-Anders Byberg

Universitetslektor

Publications

Doctoral theses

Byberg, L. (2006). Framgångsrika exportörer: En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre företags exportutfall. Dis. Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet, 2006 (Studier i företagsekonomi. Serie B : 61)

The page was updated 5/7/2021