Larysa Bielik

Publications

Reports

Silva, T. C. & Larysa, B. (2024). Hur Brottsligheten påverkar små och medelstora företag i Sverige. Sundsvall : Mittuniversitetet  

The page was updated 9/30/2022