Malin Bolin

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Olofsdotter, G. , Giritli Nygren, K. , Bergström, G. , Bolin, M. , Klockmo, C. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Tjulin, Å. (2024). Study protocol: Local labour market programs–institutional structures, organizational forms and lived experiences. PLOS ONE, vol. 19: 1  

Giritli Nygren, K. , Olofsdotter, G. , Sjöberg, I. , Klockmo, C. & Bolin, M. (2022). Närmare men inte nära nog : hur arbete osynliggörs vid kommunala arbetsmarknadsenheter. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 48: 2, pp. 54-72.    

Svedenmark, S. , Bolin, M. & Nyhlén, S. (2022). Old Wine in a New Bottle? – Interpreting Gender Mainstreaming in a Municipal Reorganisation. Scandinavian Journal of Public Administration, : 4, pp. 73-90.  

Mathiassen, S. E. , Bolin, M. , Olofsdotter, G. & Johansson, E. (2020). Equal health at work? : Protocol for an observational study of work organisation, workload and musculoskeletal complaints among women and men in grocery retail. BMJ Open, vol. 10: 1    

Olofsdotter, G. , Bolin, M. & Mathiassen, S. E. (2020). Inequality Regimes in Grocery Stores : Intersections of Gender, Hierarchies, and Working Conditions. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 13: 3, pp. 3-22.  

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Bringing Organizations Back in : Going from Healthy Work to Healthy Workplaces. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 9: 4, pp. 3-17.    

Bolin, M. & Nordin, M. (2014). Do Sex Differences in the Association between Work Exposure and Health in the Manufacturing Industry Depend on Work Context? : Results from the WOLF-Study. Psychology, vol. 5: 8, pp. 896-907.    

Elwér, S. , Harryson, L. , Bolin, M. & Hammarström, A. (2013). Patterns of Gender Equality at Workplaces and Psychological Distress. PLOS ONE, vol. 8: 1, pp. Art. no. e53246    

Bolin, M. & Härenstam, A. (2008). An empirical study of bureaucratic and post-bureaucratic characteristics in 90 workplaces. Economic and Industrial Democracy, vol. 29: 4, pp. 541-564.  

Marklund, S. , Bolin, M. & von Essen, J. (2008). Can individual health differences be explained by workplace characteristics?--A multilevel analysis.. Social Science and Medicine, vol. 66: 3, pp. 650-62.  

Bolin, M. , Marklund, S. & Bliese, P. (2008). Organizational impact on psychosocial working conditions.. Work, vol. 30: 4, pp. 451-459.

Chapters in books

Westerholm, P. , Alfredsson, L. , Bolin, M. , Fransson, E. , Knutsson, A. , Nordin, M. & Marklund, S. (2020). Arbetsmiljö och hälsa – WOLF-projektets utveckling från individ till organisations- och flernivåanalyser. In Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet: En vänbok till Annika Härenstam. Helsingborg : Komlitt Förlag AB. pp. 96-113.

Bolin, M. , Höckertin, C. & Marklund, S. (2020). Att studera organisationseffekter med flernivåanalyser : -erfarenheter från projektet ”Friska arbetsplatser”. In Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet: En vänbok till Annika Härenstam. Helsingborg : Komlitt Förlag AB. pp. 80-92.

Sjöström, J. , Bolin, M. & Scmidt, L. (2019). Hur styrs arbetsmiljön?. In Arbete & välfärd : Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 391-413.

Mathiassen, S. E. , Johansson, E. , Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2019). Jämställd arbetshälsa? genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. In Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans ör tillsynsverksamhet. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket Rapport). pp. 22-36.  

Bolin, M. (2015). Friska arbetsplatser : Organisationens betydelse för jämlik arbetsmiljö. In Sprickor, öppningar och krackerleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 179-205.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 5-16.  

Collections (editor)

Aronsson, G. (ed.) , Berntson, E. (ed.) , Björk, L. (ed.) , Bolin, M. (ed.) & Corin, L. (ed.) (2020). Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet : En vänbok till Annika Härenstam. Helsingborg : Komlitt Förlag AB

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Conference papers

Bäckström, I. , Sten, L. , Persson Slumpi, T. & Bolin, M. (2023). Experiences with and causes of work interruptions and fragmentation in academia - How can they be managed?. In 26th Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Bolin, M. & Olofsdotter, G. (2018). ”Our culture can be described as ‘Management by excel’” : Challenging inequality in the forestry industry. Paper presented at the 9th Nordic Working Life Conference: Creating a sustainable future of work in the Nordic countries, Oslo, 13-15 juni, 2018

Reports

Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Klockmo, C. , Olofsdotter, G. & Sjöberg, I. (2021). Att komma närmare men inte nära nog? : Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bolin, M. & Klockmo, C. (2021). Tid för återhämtning? : - en utvärdering av Projekt arbetstid. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2021:1).  

Olofsdotter, G. , Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Haj Brade, L. , Nyhlén, S. & Skott, S. (2020). "Att planera ett träd och låta det växa" - om arbete med jämställdhet och mångfald i SCA Skog AB. Sundsvall : Mid Sweden University  

Bolin, M. , Olofsdotter, G. & Jonsson, F. (2019). Heltid som norm -  en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdssektorn?. Sundsvall :  

Bolin, M. & Klockmo, C. (2018). Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare : 7 timmars aretsplatsförlagd arbetstid som metod. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (FoU Västernorrland 2018:3).    

Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2017). Jämställdhetskartläggning SCA Skog AB. Sundsvall :

Bolin, M. & Nordin, M. (2012). Hälsa hos kvinnor i industrin : Organisation, arbetsmiljö, yrke och kön. Umeå : Umeå universitet (Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 3).

The page was updated 11/10/2022