Birgitta Forsberg

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Professional title: Universitetsadjunkt
  • Department: Department of Psychology and Social Work (PSO)
  • Telephone: +46 (0)10-1428582
  • Email: birgitta.forsberg@miun.se
  • Visitor address: Kunskapens väg 1, Hus P
  • Room number: P2113
  • Location: Östersund
  • Employee in the subject: Social Work

Publications

Articles in journals

Forsberg, B. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2009). Självhjälpsgrupper för personer med smärta : – en nationell kartläggning.. Socionomen, : 3, pp. 66-75.

Forsberg, B. , Nygren, L. & Fahlgren, S. (2005). Self-help groups for women with pain : A research review with a gender perspective. International Journal of Self Help & Self Care, vol. 3: 1/2, pp. 133-148.

Chapters in books

Forsberg, B. (2004). Kvalitativ metod med datorstöd. In Teorigenerering och kvalitativ analys i NUD*IST : forskare i socialt arbete beskriver och reflekterar. Umeå : Institutionen för socialt arbete, Univ (Rapport - Institutionen för socialt arbete).

Conference papers

Forsberg, B. & Fahlgren, S. (2007). En kartläggning av självhjälpsgrupper för personer med smärta : Presented at Past, Present, Future conference 2007-05-14--16, Umeå.

Forsberg, B. (2005). Self-help Groups for Women with Chronic Muscular Pain: Limitations or Possibilities . In International developments in rehabilitation to work 23-26 February 2005.

Licentiate theses, comprehensive summaries

Forsberg, B. (2014). Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta : Forskning, förekomst och behovet av genusperspektiv. Lic. (Comprehensive summary) Umeå : Print & Media, 2014 (Studier i Socialt Arbete vid Umeå universitet. Avhandlings- och skriftserie : 81)

The page was updated 5/7/2021