Björn Fjaestad

Save favourite

Publications

Articles in journals

Fjæstad, B. & Björkman, J. (2014). Svenskarna vill ha statlig järnväg och marknadshyror. Dagens Nyheter, : 7 juni  

Fjæstad, B. (2013). Forskningens samhällsansvar – och samhällets forskningsansvar. Sans, vol. 3: 4, pp. 40-47.  

Fjæstad, B. (2011). Starkt stöd för enat Norden. Upsala Nya Tidning, : 25 juli

Fjæstad, B. , Olofsson, A. & Öhman, S. (2003). Gentekniken vinner terräng. Forskning & Framsteg, vol. 37: 6, pp. 51-53.

Fjæstad, B. , Öhman, S. & Olofsson, A. (2003). Svenskar mest negativa till gentester. Dagens Nyheter, : 10 juni  

Gaskell, G. , Allum, N. , Bauer, M. , Durant, J. , Allansdottir, A. , Bonfadelli, H. , Boy, D. , de Cheveigné, S. & et al. (2000). Biotechnology and the European public. Nature Biotechnology, vol. 18: 9, pp. 935-938.  

Wagner, W. , Torgerson, H. , Einsiedel, E. , Jelsoe, E. , Fredrickson, H. , Lassen, J. , Rusanen, T. , Boy, D. & et al. (1997). Europe ambivalent on biotechnology. Nature, vol. 387, pp. 845-847.

Fjæstad, B. & Öhman (Olsson), S. (1997). Ny stor undersökning: "Därför gillar vi inte gentekniken". Forskning & Framsteg, vol. 32: 6, pp. 11-15.

Fjæstad, B. (1996). Vetenskap förpackad till kultur. KTH-nytt, , pp. 16-17.

Chapters in books

Fjæstad, B. & Björkman, J. (2014). Nja, säger svenska folket. In Alla dessa marknader. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker). pp. 185-193.  

Fjæstad, B. (2013). Forskningens samhällsansvar – och samhällets forskningsansvar. In Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mid Sweden University. pp. 1-10.

Fjæstad, B. & Björkman, J. (2013). Listad läsning. In Läsning. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker). pp. 9-14.  

Fjæstad, B. (2012). Allmänheten och vetenskapen : Personliga synpunkter efter nästan ett halvsekel i forskningsvärlden. In 10 år av dialog! Vetenskap & Allmänhet : Jubileumsskrift från Föreningen Vetenskap & Allmänhet. Stockholm : Vetenskap & Allmänhet. pp. 40-47.

Fjæstad, B. (2012). Den omtvistade tungan. In Tungan på vågen : Vågmästare och balanspartier. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker). pp. 11-16.  

Fjæstad, B. & Björkman, J. (2012). Och vad anser nu svenska folket om allt detta?. In Tungan på vågen : Vågmästare och balanspartier. Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker). pp. 243-251.  

Fjæstad, B. (2011). Svenskarna överraskande positiva till utvidgning av Norden. In Ett nordiskt rum : Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker). pp. 186-189.  

Fjæstad, B. (2007). Why journalists report science as they do. In Journalism, science and society : Science communication between news and public relations. London-New York : Routledge (Routledge studies in science, technology and society). pp. 123-132.  

Dahinden, U. , Lindsey, N. , Chatjouli, A. , Diego, C. , Fjæstad, B. , Matias, M. , Nunes, J. A. & Rusanen, T. (2006). Dilemmas of genetic information. In Genomics and society : Legal, ethical & social dimension. London : Earthscan Publications Ltd.. pp. 9-27.

Fjæstad, B. & Wolvén, L. (2005). Dualism i välfärdssamhället. In Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. pp. 17-28.

Fjæstad, B. (2005). Rollkonflikten mellan företagsledare och journalister. In Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. pp. 253-266.

Fjæstad, B. , Olofsson, A. & Öhman, S. (2004). Gentekniken vinner terräng. In Ekengrens svenska : Språkbok C. Stockholm : Natur och kultur.

Gutteling, J. M. , Fjæstad, B. & Olofsson, A. (2002). Media coverage 1973-1996 : Trends and dynamics. In Biotechnology : The making of a global controversy. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 95-128.

Torgersen, H. , von Bergmann-Winberg, M. & Fjæstad, B. (2002). Promise, problems and proxies : Twenty-five years of debate and regulation in Europe. In Biotechnology : The making of av global controversy. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 21-94.

Midden, C. , Boy, D. , Einsiedel, E. , Fjæstad, B. , Gaskell, G. , Liakopoulos, M. , Miller, J. , Öhman, S. & et al. (2002). The structure of public perceptions. In Biotechnology : The making of a global controversy. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 203-223.

Fjæstad, B. (2001). Rymden nästa. In På resande fot : 23 forskare skriver om turism och upplevelser. Östersund : Sellin & Partner. pp. 216-.

Fjæstad, B. , Öhman, S. , Olofsson, A. , von Bergmann-Winberg, M. & Seger, N. (2001). Sweden, the lid is on, but for how long?. In Biotechnology 1996-2000 : The years of controversy. London : Science Museum. pp. 267-281.

Fjæstad, B. (1998). Genmaten och allmänheten. In Genvägar till ny mat? : Forskare kommenterar genförändrade livsmedel. Stockholm : Forskningsrådsnämnden (Källa). pp. 46-62.

Fjæstad, B. , Öhman (Olsson), S. , Olofsson, A. & von Bergmann-Winberg, M. (1998). National profile: Sweden. In Biotechnology in the public sphere : A European sourcebook. London : Science Museum. pp. 130-143.

Fjæstad, B. (1997). Biotechnology and the European Public. In Gene technology and the public : An interdisciplinary perspective. Lund : Nordic Academic Press. pp. 121-128.

Fjæstad, B. (1997). Vad ryms i forskningskommunikationen? : Två praktiska perspektiv. In Vetenskapens rymder : Perspektiv och visioner - forskare reflekterar. Stockholm : Carlsson Bokförlag (Thule). pp. 49-76.

Fjæstad, B. (1996). A Swedish survey on public understanding of science. In Public perceptions of science, biotechnology, and a new university. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). pp. 6-46.

Fjæstad, B. (1996). Forskare och journalister - olika roller, olika samhällsuppgifter. In Det Konglige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger 1995. Trondheim : Tapir Akademisk Forlag (Det Konglige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger). pp. 215-222.

Fjæstad, B. & Sahlberg, B. (1996). Mitthögskolan och allmänheten : En representativ undersökning av Mitthögskolans förankring bland invånarna i Jämtlands och Västernorrlands län i januari 1996. In Public perceptions of science, biotechnology, and a new university. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). pp. 88-105.

Fjæstad, B. (1994). När medievärlden snurrar går fackpressen rakt fram. In Jordskred på mittfältet : Publicistklubbens årsbok 1994. Publicistklubben (Publicistklubbens årsböcker). pp. 44-52.

Collections (editor)

Björkman, J. (ed.) , Fjæstad, B. (ed.) & Alexius, S. (ed.) (2014). Alla dessa marknader. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker ).

Björkman, J. (ed.) & Fjæstad, B. (ed.) (2013). Läsning. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker 2013/2014).

Björkman, J. (ed.) & Fjæstad, B. (ed.) (2012). Tungan på vågen : Vågmästare och balanspartier. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker 2012-2013).

Björkman, J. (ed.) , Fjæstad, B. (ed.) & Harvard, J. (ed.) (2011). Ett nordiskt rum : Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav. Stockholm : Makadam Förlag (Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker 2011/12).

Fjæstad, B. (ed.) (2007). Dricker fiskar vatten? : 156 frågor och svar från Forskning & Framsteg. Stockholm : Bokförlaget DN

Fjæstad, B. (ed.) & Wolvén, L. (ed.) (2005). Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur

Fjæstad, B. (ed.) (1996). Public perceptions of science, biotechnology, and a new university. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1996:10).

Conference papers

Fjæstad, B. (2001). Why journalists report science as they do. Paper presented at the Communication Strategies on Biotechnology, organized by the National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece, 19th October, 2001

Fjæstad, B. (1994). The 1994 Swedish survey on public understanding of science. Paper presented at the The 1994 International Conference on the Public Understanding of Science and Technology, Science Museum, London

Reports

Olofsson, A. & Fjæstad, B. (2003). Areella sektorn i med- och motvind : Tre dagstidningars bevakning av den areella sektorn. Stockholm : Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens medie- och informationsprojekt ).

Gaskell, G. , Allum, N. , Stares, S. , Fjæstad, B. , Öhman, S. & Olofsson, A. (2003). Europeans and biotechnology in 2002 - Eurobarometer 58.0 : A report to the EC Directorate General for Research from the project "Life Sciences in European Society". Brussels : European Commission

Fjæstad, B. , Olofsson, A. & Öhman, S. (2003). Svenskarna och gentekniken. Rapport från 2002 års Eurobarometer om bioteknik.. Östersund : Mitthögskolan. Institutionen för samhällsvetenskap  

Olofsson, A. & Fjæstad, B. (2003). Svenskarnas syn på de areella näringarna : En studie av studier. Stockholm : Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens medie- och informationsprojekt ).