Björn Jakobsson

Save favourite

Publications

Articles in journals

Jakobsson, B. , Ekholm, J. , Bergroth, A. & Ekholm Schüldt, K. (2010). Improved employment rates after multiprofessional cross-sector cooperation in vocational rehabilitation: A 6-year follow-up with comparison groups. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 33: 1, pp. 72-80.  

Jakobsson, B. , Bergroth, A. , Ekholm, J. , Schüldt Ekholm, K. & Svedlund, M. (2008). Multi-professional vocational rehabilitation group meetings with female clients - a qualitative study.. Work, vol. 30: 4, pp. 413-421.

Kärrholm, J. , Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ekholm, J. , Bergroth, A. & Schüldt Ekholm, K. (2008). Systematic co-operation between employer, occupational health service and social insurance office : A 6-year follow-up of vocational rehabilitation for people on sick-leave, including economic benefits. Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 40: 8, pp. 628-636.  

Kärrholm, J. , Jakobsson, B. , Schuldt Håård, U. , Ekholm, J. , Schuldt Ekholm, K. & Bergroth, A. (2007). The views of sick-listed employees' immediate superiors on co-operation in vocational rehabilitation.. Work, vol. 29: 2, pp. 101-111.

Kärrholm, J. , Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ekholm, J. , Bergroth, A. & Schüldt Ekholm, K. (2006). Effects on work resumption of a co-operation project in vocational rehabilitation : Systematic, multi-professional, client-centred and solution-oriented co-operation. Disability and Rehabilitation, vol. 28: 7, pp. 457-467.  

Jakobsson, B. , Bergroth, A. , Schüldt Ekholm, K. & Ekholm, J. (2005). Do systematic multiprofessional rehabilitation group meetings improve efficiency in vocational rehabilitation?. Work, vol. 24: 3, pp. 279-290.

Jakobsson, B. , Schüldt Håård, U. , Selander, J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2002). Improved co-operation in vocational rehabilitation with systematic rehabilitation group meetings.. Disability and Rehabilitation, vol. 24: 14, pp. 734-740.  

Schüldt-Håård, U. , Jakobsson, B. , Kärrholm, J. , Bergroth, A. & Ekholom, J. (2001). Klienters uppfattningar om rehabilitering i samverkan mellan företagshälsovård, offentlig arbetsgivare och försäkringskassa.. Socialmedicinsk Tidskrift: ett socialt och socialmedicinskt forum, vol. 78: 6, pp. 517-531.

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, A. & Bergroth, M. (1997). Samverkan i rehabiliteringsprocessen : som lösning av rundgångsproblemet?. Socialmedicinsk Tidskrift:, vol. 74: 8-9, pp. 381-389.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Jakobsson, B. (2008). Co-operation in vocational rehabilitation : methods in multiprofessional cross-sector group meetings and effects on employment. Dis. (Comprehensive summary) Stockholm : Karolinska institutet, 2008

Licentiate theses, monographs

Jakobsson, B. (2004). Co-operation in Vocational Rehabilitation employment : Methods in multiprofessional intersectorial group meetings and their effects on. Lic. Stockholm : Karolinska institutet, 2004

Reports

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2004). Rehabilitering i Samverkan En process- och registerstudie av Betagruppens arbete i Kungsbacka kommun. Östersund : Mitthögskoaln IHV, CSF

Ekholm, J. , Bergroth, A. , Selander, J. , Marnetoft, S. , Schüldt Ekholm, K. , Jakobsson, B. , Ludvigsen Ehnhage, P. , Åhrberg, Y. & et al. (2002). Hinder och framgångsfaktorer i rehabiliteringsprocessen : En sammanfattning baserad på kvantitativa och kvalitativa studier av faktorerer eller företeelser associerade med långtidsjukskrivnas återkomst i arbete. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan, Centrum för socialförsäkringsforskning 2002:1).

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, M. , Kärrholm, J. , Schuldt-Håård, U. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2001). Samverkan i rehabilitering av Betaprojektet i Kungsbacka kommun. kort om utvärdering av Stockholmsprojektet samt en jämförelse med utvärdering av FRISAM Projektrapport.

Kärrholm, J. , Jakobsson, B. , Schüldt, U. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2000). Utvärdering av Stockholmsprojektet 5 : En registerstudie av ohälsa hos anställda som genomgått rehabilitering i samverkan inom Stockholmsprojektet.. Stockholm : Institutionen för Folkhälsovetenskap (Reports from the Department of Rehabilitation & Physical Medicine, Karolinska Institute ).

Jakobsson, B. , Schüldt, U. , Bergroth, M. , Kärrholm, J. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (2000). Utvärdering av Stockholmsprojektet : Rehabilitering i samverkan - Slutrapport. Stockholm : Institutionen för Folkhälsovetenskap (Reports from the Department of Rehabilitation & Physical Medicine, Karolinska Institute ).

Olsson, I. , Jakobsson, B. & Bergroth, A. (1999). En rapportering av granskning av utvärderingar i delprojektens del- och slutrapporter sett ur ett individperspektiv : Arbetsrapport 4. Östersund : Centrum för socailförsäkringsforskning (CSF) (Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län. 4).

Jakobsson, B. , Bergroth, A. & Olsson, I. (1999). Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län. : En rapport om människors upplevelser av rehabilitering. Arbetsrapport 3. Östersund : Centrum för socialförsäkringsforskning CSF ( (Utvärdering av projektet Tidig samordnad rehabilitering i Jämtlands län 3).

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, M. , Kärrholm, J. , Schüldt-Håård, U. , Bergroth, A. & Ekholm, J. (1998). Samverkan i rehabilitering : En utvärdering av Betaprojektet i Kungsbacka kommun, Kort om utvärdering av Stockholmsprojektet, samt En jämförelse med utvärdering av FRISAM.. Östersund : Mitthögskolan

Jakobsson, B. , Olsson, I. , Bergroth, M. & Bergroth, A. (1998). Samverkan i rehabilitering. : En utvärdering av Betaprojektet i Kungsbacka kommun. Slutrapport. Östersund : Mitthögskolan