Bosse Boden

Save favourite

Publications

Chapters in books

Bodén, B. (2007). Åre - en turistdestination med anor.. In Utveckla turistdestinationer : ett svensk perspektiv. Uppsala : Uppsala Publishing House/Konsultförlaget. pp. 347-.

Bodén, B. & Ankre, R. (2005). Turism i skärgården. In Målkonflikter mellan natur, kultur och turism. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute). pp. 43-49.

Boden, B. & Rosenberg, L. (2001). Hur studera turistdestinationers utveckling? : Analytiska överväganden utifrån en förstudie av sex svenska vintersportområden i den svenska fjällkedjan.. In Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Stockholm : Nordregio (Nordregio working paper). pp. 172-.

Boden, B. (2000). Avreglering och de kommunala energiföretagen : en studie av tre kommunala elföretag på 1990-talets elmarknad.. In Dragkampen om vattenkraften : studier kring en omstridd naturresurs. Östersund : Mitthögskolan. pp. 255-.

Boden, B. (2000). Turismen och älvarna : En studie om det strömmande vattnets betydelse för turistnäringens utveckling i två norrländska älvdalar.. In Dragkampen om vattenkraften : studier kring en omstridd naturresurs. Östersund : Mitthögskolan. pp. 255-.

Boden, B. (1994). Näringslivets och företagandets villkor i Jämtlands län 1880-1945. In -vår lott och arvedel! : en antologi om Jämtland. Östersund : Mitthögskolan. pp. 55-100.

Conference papers

Fuchs, M. & Boden, B. (2011). Sustainable, Fair and Agreed - Financing DMOs in spite of the Global Economic Crisis : Some Evidences from Sweden. In Coping with Global Climate Change : Strategies, Policies and Measures for the Tourism Industry. Bolzano : . pp. 155--172.

Boden, B. (2001). Studying the Development of Tourism Destinations : the 10th Nordic Tourism Research Conference, 18-20 okt 2001, Vasa Finland.

Boden, B. (2000). Avreglering på elmarknaden. : En studie om förändringar på 1990-talets elmarknad och tre kommunala elföretag.. In Tankar kring lokal och regional utveckling inför det nya årtusendet : antologi från Forskarforum 1999. Östersund : (Rapport). pp. 314-

Doctoral theses, monographs

Boden, B. (1995). En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld : Sven O Perssons företagande 1920-1990.. Dis. Umeå : Univ., 1995 (Umeå studies in economic history : 18)

Reports

Wall-Reinius, S. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Bodén, B. & Laven, D. (2016). Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap : studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:7).    

Boden, B. (2016). Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:5).  

Wall Reinius, S. , Dahlberg, A. , Ankre, R. , Bodén, B. & Laven, D. (2015). Bortom konflikter i fjällen. Utmaningar i multifunktionella landskap. Stockholm : Naturvårdsverket (Storlagen Fjällmiljö ).  

Wall-Reinius, S. , Olausson, F. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & Bodén, B. (2015). Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 2013. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:2).  

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. , Sandell, K. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Bodén, B. & Dahlberg, A. (2014). Besök och besökare i fjällen : Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:3).  

Bodén, B. (2014). Lokal nytta av Vindkraft. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:6).  

Svensson, B. , Bodén, B. & Fuchs, M. (2012). Turismens betydelse : Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. Östersund : (Tillväxtanalys Dnr 2012/010).  

Bodén, B. (2010). Resande och fjällturism : En utredning om tillgänglighet och expansion i sex turistorter i Dalarna och Jämtland. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2010:25).  

Bodén, B. (2009). Rättvisa och transparanta avgiftssystem : En studie om lokala destinationsbolag och deras medlemsavgifter. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:22).  

Bodén, B. (2009). Vindkraft i Jämtland : En studie relaterad till turism. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:21).  

Bodén, B. (2007). Naturbaserad turism och klimatförändring. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2007:17).  

Bodén, B. , Grängsjö, P. , Pettersson, R. & Svensson, B. (2006). Kunskapsdriven turismutveckling i Västernorrland : Rapport från en förstudie. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2006:32).  

Bodén, B. & Rosenberg, L. (2004). Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling : En studie av sex svenska fjälldestinationer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2004:15).

Boden, B. (1997). Bygdemedlens användning i Jämtlands län 1970-1996.. Östersund : Mitthögskolan/Vattenregleringsföretagen

Boden, B. (1996). 1990-talets ekonomiska kris i ett långsiktigt regionalt perspektiv : Jämtlands län 1880-1995.. Östersund : Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap (Rapport / Mitthögskolan, Institutionen för turismvetenskap 1996:9).