Carina Asplund

Save favourite

Publications

Chapters in books

Asplund, C. (2009). Samhällsentreprenörer för lokal och regional utveckling. In Samhällets entreprenörer : En forskarantologi om samhällsentreprenörskap. Stockholm : KK-stiftelsen. pp. 197-213.  

Asplund, C. (2009). Societal Entrepreneurs for Local and Regional Development. In Entrepreneurship in the Name of Society : Reader´s digest of A Swedish Research Antology. Stockholm : Knowledge Foundation. pp. 63-66.