Carola Nordbäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Academic title: Senior lecturer
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428219
  • Email: carola.nordback@miun.se
  • Location: Sundsvall
  • Employee in the subject: History

Research projects

Finished

The museum - a didactic room

Publications

Articles in journals

Gunner, G. & Nordbäck, C. (2021). The Church of Sweden and St. Catherine´s Lutheran Church in St. Petersburg : Post-Soviet Memory Politics from a Church Historical Perspective. Baltic Worlds, : 1-2, pp. 52-64.  

Chapters in books

Nordbäck, C. (2022). En boreal bildningsresa. In Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. pp. 180-181.

Nordbäck, C. (2021). Natur som visuell kultur : Norra stadsberget i Sundsvall 1890–1910. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 104-116.  

Nordbäck, C. (2020). Om behovet av nya minnen, bilder och narrativ : Historiekulturella perspektiv i skuggan av antropocen. In Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Göteborg : Makadam Förlag. pp. 18-39.

Nordbäck, C. (2020). Tidens tecken under 2019 : I skuggan av antropocen. In Tidens tecken : Sanning och konsekvens. Sundsvall : Artos & Norma bokförlag (Tidens tecken). pp. 71-96.

Nordbäck, C. & Gunner, G. (2019). Postsovjetisk minnespolitik ur ett kyrkohistoriskt perspektiv : Svenska kyrkan och S:t Katarina församling i S:t Petersburg. In Innan murarna föll : Svenska kyrkan under kalla kriget. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag (Stiftelsen Sverige och kristen tro). pp. 145-180.

Nordbäck, C. (2018). Kulturarven, skolan och museerna : Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. In Interkulturell religionsdidaktik : Utmaningar och möjligheter. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 293-322.

Collections (editor)

Nordbäck, C. (ed.) & Rotbain, A. (ed.) (2022). Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. Statens museer för världskultur  

Jarnkvist, K. (ed.) & Nordbäck, C. (ed.) (2021). Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker – en tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 15).  

The page was updated 5/7/2021