Carolina Klockmo

Save favourite

Publications

Articles in journals

Klockmo, C. & Marnetoft, S. (2016). Experiences of working from a freestanding position as a case manager when supporting clients in the Swedish welfare system.. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 39: 2, pp. 123-129.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Selander, J. & Nordenmark, M. (2014). Important components to create personal working alliances with clients in the mental health sector to support the recovery process. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 37: 1, pp. 40-47.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. , Nordenmark, M. & Dalin, R. (2012). Knowledge and attitude regarding recovery among mental health practitioners in Sweden. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 35: 1, pp. 62-68.  

Klockmo, C. , Marnetoft, S. & Nordenmark, M. (2012). Moving toward a recovery-oriented approach in the Swedish mental health system : an interview study of Personligt Ombud in Sweden. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3, pp. 1-16.    

Doctoral theses, comprehensive summaries

Klockmo, C. (2013). The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities. Dis. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 173)  

Reports

Klockmo, C. & Jakobsson Lund, A. (2017). Medarbetardriven förändring : Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, en drivkraft för att utveckla nya arbetssätt. Härnösand : (FoU Västernorrland 2017:1).    

Klockmo, C. , Zimic, S. & Jakobsson - Lund, A. (2016). En väg in : Arbetsmarknadstorget, en plattform för samverkan. Härnösand : (FoU Västernorrland 2016:7).    

Klockmo, C. , Jonsson, P. & Skimmermo, H. (2016). Mer än bara en anställning : KomiJobb, en aktiv insats med syfte att främja utveckling. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:1).  

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder : LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:15).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:13).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:14).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:16).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Ånge - åsikter och attityder : LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:18).    

Zimic, S. , Dalin, R. , Wijesekera, S. , Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Örnsköldsvik - åsikter och attityder : LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2016:17).    

Klockmo, C. & Dalin, R. (2015). Arbetsmiljö i daglig verksamhet : Brukarnas perspektiv. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:1).    

Klockmo, C. (2015). En väg till arbetslivet : Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil.. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:2).    

Klockmo, C. & Sjölander, A. (2015). I gränslandet mellan sfi och arbetslivsinriktade insatser. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:4).  

Klockmo, C. & Bostedt, G. (2015). Med målet att skapa samverkan mellan idéburen och offentlig sektor : det första steget. Härnösand : FoU Västernorrland (Rapport 2015:3).    

Klockmo, C. , Rosenberg, D. & Dalin, R. (2006). Empowerment och personliga ombud : från princip till resultat. Härnösand : Kommunförbundet Västernorrland (Arbetsutvecklingsrapport / FoU Västernorrland 2006:3).