Christer Strandberg

Save favourite

Publications

Articles in journals

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). How personal advisors make a difference in serving “almost rich” bank customers. International Journal of Bank Marketing, vol. 34: 6, pp. 904-923.  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Effects of commitment on intentional loyalty at the person-to-person and person-to-firm levels. Journal of Financial Services Marketing, vol. 20: 3, pp. 191-207.  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Challenges in serving the mass affluent segment : bank customer perceptions of service quality. Managing Service Quality, vol. 22: 4, pp. 359-385.  

Strandberg, C. & Dalin, R. (2010). The role of strategic context, operational requirements, and work design in in-house call centres in the financial sector. Managing Service Quality, vol. 20: 6, pp. 544-564.  

Wahlberg, O. , Strandberg, C. , Sundberg, H. & Sandberg, K. W. (2009). Trends, Topics and Under-Researched Areas in CRM Research : A Literature Review. International Journal of Public Information Systems, vol. 3, pp. 191-208.    

Strandberg, C. (2008). Hur små och medelstora företag arbetar med kundrelationer : En studie av sju företag i Västernorrlands länd. Handel & Ekonomi, : 4, pp. 27-28.

Garavan, T. N. , Wilson, J. P. , Cross, C. , Carbery, R. , Sieben, I. , de Grip, A. , Strandberg, C. , Gubbins, C. & et al. (2008). Mapping the context and practice of training, development and HRD in European call centers. Journal of European Industrial Training, vol. 32: 8/9, pp. 611-732.  

Strandberg, C. & Wahlberg, O. (2007). All call centres are not " electronic sweatshops" ! : On leadership and psychosocial work conditions in Swedish in-house call centres. The Journal of E-working, vol. 1: 2, pp. 116-136.

Strandberg, C. (2002). Från soptunna till recycling. Callcenter Fokus, : 7

Strandberg, C. (1988). Låt inte konsulten ta över ratten. Norra Sveriges Affärer & Företag, : 2

Johansson, J. , Strandberg, C. & Olsson, L. (). Swedish consumers’ of durable wood materials – value, knowledge and satisfaction. ,

Books

Halldén, T. , Öhrling, S. & Strandberg, C. (1983). Andelsboende i Sverige.. Umeå : Geografiska inst., Univ (Gerum.A 38).

Chapters in books

Strandberg, C. (1983). Närbutiken : Ett viktigt företag i glesbygden. In Små företag i brännpunkten : En bok om företagande, industripolitik och kunskapsutveckling. Malmö : Liber.

Conference papers

Wahlberg, O. , Strandberg, C. , Sandberg, K. W. , Anderson, K. , Borglund, E. A. & Sirkemaa, S. (2009). How a Medium Sized Enterprise Applies the CRM Approach in its Marketing. In Proceedings of the 3rd European Conference on Information Management and Evaluation.. pp. 448--459.

Wahlberg, O. , Sandberg, K. W. , Strandberg, C. , Anderson, K. , Sirkemaa, S. & Borglund, E. (2009). How a medium sized small enterprise uses ICT based marketing tools in its customer relationship management. In The 3rd European Conference on Information Management and Evaluation, ECIME.

Wahlberg, O. & Strandberg, C. (2008). SME marketing and the adoption of the CRM approach : On the relevance of the CRM approach for SME marketing and propositions about barriers to the adoption of the. In 5th International conference om small and medium sized enterprises : Marketing. Athens :

Strandberg, C. & Wahlberg, O. (2007). Are all centres 'electronic sweatshops'? On leadership and psychological work conditions in in-house call centres.. In Proceedings of the 12th International Workshop on Telework.

Wahlberg, O. , Sundberg, H. , Sandberg, K. & Strandberg, C. (2007). CRM and SMEs - An Embryotic Research Field of Increasing Relevance : The European Conference on Information Management and Evaluation. In PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION MANAGEMENT AND EVALUATION.. pp. 385--392.

Strandberg, C. (2005). Kundens roll i företagens kanalstrategi.

Strandberg, C. (2004). Nöjd kund - lojal kund - lönsam kund? : Sundsvall42.

Strandberg, C. (2003). Trender inom kundsupport : Sundsvall 42 ADB i verksamhetens tjänst 14-16 oktober 2003.

Strandberg, C. & Trotter, M. (2003). Trends and development in CRM and Contact Centres : Scandinavian Call Center Conference 2003, Stockholm.

Strandberg, C. (2002). Integrera kundtjänsten med företagets CRM-system : Sundsvall 42 ADB i verksamhetens tjänst 15-17 oktober 2002.

Strandberg, C. (2001). CRM - revolution av företagens marknadsföring? : Sundsvall 42 ADB i verksamhetens tjänst 16-18 oktober, 2001.

Strandberg, C. (1999). The bouncing board, a way to encourage leaders of small firm to take new steps : EAIE Conference International education: interactions with the wider community, Stockholm, mars 1999.

Doctoral theses, monographs

Strandberg, C. (1984). Glesbygdsbutiker : En studie av tillkomst, köptrohet och socialt samspel. Dis. Umeå : Universitet, Inst. för företagsekonomi, 1984 (Studier i företagsekonomi. Serie B : 27)

Reports

Wahlberg, O. , Öhman, P. & Strandberg, C. (2016). Kunders tillfredsställelse med personliga rådgivare och banken. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:2).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2015). Bankkunders engagemang och framtida lojalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:3).  

Strandberg, C. (2013). Förväntad och levererad servicekvalitet i en telefonbank. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:5).  

Strandberg, C. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2012). Bankkunders upplevelser av servicekvalitet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:7).  

Strandberg, C. & Sandberg, Å. (2007). Call Centres in Sweden : A description of orientation, human resource practices and performance in internal and external call centres /. Stockholm : Arbetslivsinstitutet

Strandberg, C. , Sandberg, Å. & Norman, K. (2006). Call Centers i Sverige : En beskrivning av verksamhetsinriktning, HRM och preationer. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbetslivsrapport 20).

Strandberg, C. & Tegeback, H. (2005). Benchmarkingprojektet - Kundupplevelser av telefon kundtjänst.

Strandberg, C. (2005). Benchmarkingprojektet - Utveckling av en analysmodell med tillhörande mätinstrument tillämpad på telefon kundtjänst.

Strandberg, C. (2005). Benchmarkingprojektet. Samtalskvantitet/kostnader och avslutsfrekvens..

Strandberg, C. (2003). Arbetssituationen hos kundtjänstpersonal - en studie av tre kundtjänster inom telecom-området.

Strandberg, C. (2003). Contact Center i dag och i morgon. En studie av 34 Contact Centers i Jämtlands och Västernorrlands län.

Strandberg, C. & Westman, T. (1997). Företagsklimat, drivkrafter och tillväxtstrategier : En studie bland småföretagarna i Sundsvalls kommun. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1997:4).

Strandberg, C. & Westman, T. (1997). Inköpssituationer, en studie av inköp ur ett lokalt perspektiv bland småföretagare i Västernorrland. Sundsvall : Inst. för samhällsvetenskap,Mitthögskolan

Strandberg, C. & Strandberg, M. (1987). Problem och möjligheter vid hantering av förpackningar bland fysiskt svaga personer. Sundsvall : Marknadsfyren AB

Strandberg, C. (1985). Hushållens inköpsplanering och intresse för utvidgad hemsändningsverksamhet. Umeå : Ekonomiska Forsknings- och Utredningsinstitutet

Strandberg, C. (1982). En hushållsekonomisk analys av en butiksnedläggelse. Umeå : Inst. för företagsekonomi,Univ.

Strandberg, C. (1978). Inköpsvanor och inställning till den lokala servicestrukturen bland glesbygds- och tätortshushåll. Umeå : Inst. för företagsekonomi, Univ.