Stefan Dalin

Forskare|Researcher

Publications

Articles in journals

Dalin, S. (2005). Den svenska lokalpressen och spanska inbördeskriget. Presshistorisk årsbok 2005, , pp. 87-101.

Dalin, S. (1999). Spaniens sak var vår!. Pennan och Svärdet: Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, : 3, pp. 11-15.

Dalin, S. (1998). Sven Brännström : en spanienfrivillig från Västerbotten berättar. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, vol. 19: 1-2, pp. 35-44.

Chapters in books

Dalin, S. (2016). Ägandet och staten : Debatterna i Jämtlands och Västernorrlands län om 1903 års skogsvårdslag. In Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. pp. 243-268.  

Dalin, S. (2014). Väljare, valdeltagande och valda : En studie av stadsfullmäktigevalen i Östersund, åren 1862-1864. In Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). pp. 57-74.  

Dalin, S. (2012). På väg mot allmän och lika rösträtt : En jämförande studie av valdeltagandet i 1908 och 1910 års stadsfullmäktigeval i Härnösand. In Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora).

Dalin, S. (2008). Svensk lokalpress och spanska inbördeskriget. In ¡No Pasarán! : Spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen. Linköping : Nixon. pp. 110-129.

Dalin, S. (2000). En bortglömd solidaritetsrörelse : Det svenska Spanienengagemanget 1936-1939. In Efter arbetet : Studier av svensk fritid. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 101-119.

Dalin, S. (1999). Värmlandspressen och Spanienfrågan. In Folk och press i rörelse. Göteborg : NORDICOM-Sverige (Skriftserien Sylwan). pp. 151-170.

Collections (editor)

Dalin, S. (ed.) (2014). Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 2).  

Doctoral theses

Dalin, S. (2007). Mellan massan och Marx : En studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946. Dis. Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2007 (Skrifter från institutionen för historiska studier,1651-0046 ;21 : )

The page was updated 11/10/2022