Lars Evertsson

Professor|Professor

Publications

Articles in journals

Nyman, C. , Evertsson, L. & Henrikson, A. (2023). Digitally facilitated economic abuse in the age of digital financial services – new risks for economic abuse in intimate partner violence. Journal of Gender-Based Violence, vol. 7: 3, pp. 368-382.  

Henrikson, A. , Evertsson, L. & Nyman, C. (2023). E-legitimation som verktyg för ekonomiskt våld. Svensk Juristtidning, vol. 108: 5-6, pp. 579-596.

Jansson, P. , Evertsson, L. & Perlinski, M. (2021). Skolkurator sökes - skolhuvudmäns beskrivning i platsannonser av skolkuratorns uppdrag, arbetsuppgifter, organisation, kvalifikationer och färdigheter. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 28: 3, pp. 289-312.  

Chapters in books

Evertsson, L. & Nyman, C. (2021). Money in Couples : The Organisation of Finances and the Symbolic Use of Money. In The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Palgrave Macmillan. pp. 279-300.  

Conference papers

Perlinski, M. , Jansson, P. & Evertsson, L. (2022). Swedish school counselors − on Swedish school counselors' professional practice, educational background and working life history. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2022. Växjö, Sverige,Mars 22-24, 2022.

The page was updated 5/7/2021