Samuel Edquist

Professor|Professor

Publications

Articles in journals

Edquist, S. , Cavallin-Aijmer, M. & Pihl Skoog, E. (2021). Historikerna och arkiven. Arkiv: En tidskrift om arkivets alla aspekter, : 1, pp. 24-27.

Edquist, S. (2020). Folkbildningen och det offentliga. Kurage – om civilsamhället, : 37  

Edquist, S. (2019). Den svenska folkbildningen och kulturarvet : Svenskhetsvurm eller mångfald?. Mana: Antirasistisk tidskrift, : 2019:4, pp. 26-27.

Edquist, S. (2015). Demarcating popular education with government subsidies : Sweden 1911–1991. Nordic Journal of Educational History, vol. 2: 1, pp. 73-96.  

Berg, A. , Edquist, S. , Mays, C. , Westberg, J. & Åkerlund, A. (2015). The History of Educational Finance. Nordic Journal of Educational History, vol. 2: 1, pp. 3-22.

Articles, book reviews

Edquist, S. (2024). 1700-talet i den svenska historiekulturen : [opponentrecension av Daniel Andersson, Berättelser om 1700-talet: Frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i svensk historiekultur från 1870-tal till 1990-tal, Umeå 2023]. Historisk Tidskrift, vol. 144: 1, pp. 90-96.

Edquist, S. (2024). Högerradikal historienationalism historiserad : [opponentrecension av Julia Håkansson, Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiska berättelser, Malmö 2023]. Historisk Tidskrift, vol. 144: 1, pp. 113-119.

Edquist, S. (2023). The Medieval Archive of Antisemitism in Nineteenth-Century Sweden. Historisk Tidskrift, vol. 143: 2, pp. 277-279.

Edquist, S. (2021). Book review : Libraries, archives and museums as democratic spaces in a digital age [recension av Ragnar Audunson et al. (eds.), Libraries, archives and museums as democratic spaces in a digital age, De Gruyter Saur, Munich, 2020]. Nordic Journal of Library and Information Studies, vol. 2: 1, pp. 62-65.    

Edquist, S. (2021). Kulturarv och folkbildning : [anmälan av Cornelius Holtorf & Anders Högberg (red.), Cultural Heritage and the Future, Routledge, 2021, samt Tom O’Dell och Lizette Gradén (red.), Kulturarv i förändring, Studentlitteratur, 2020]. Mimerbladet, : nr sept, pp. 2-2.

Edquist, S. (2019). Book Review; Lina Spjut, Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866–2016 (2018). Nordic Journal of Educational History, vol. 6: 1    

Edquist, S. (2019). Folkbildningen och den digitala medborgaren [anmälan av Lina Rahm, Educational imaginaries: A genealogy of the digital citizen, Linköpings universitet, 2019]. Mimerbladet, : mars, pp. 1-2.

Edquist, S. (2019). Recension av Ingmar Karlsson, De små folkens historia: Minoriteter i Europa (Lund: Historiska media, 2018). Historisk Tidskrift, vol. 139: 4, pp. 280-281.

Books

Edquist, S. (2019). Att spara eller inte spara : De svenska arkiven och kulturarvet 1970–2010. Uppsala : Institutionen för ABM, Uppsala universitet  

Edquist, S. & Berg, A. (2017). The Capitalist State and the Construction of Civil Society : Public Funding and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870–1991. Cham : Palgrave Macmillan  

Edquist, S. & Holmén, J. (2015). Islands of Identity : History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea. Huddinge : Södertörns högskola    

Edquist, S. (2012). I Ruriks fotspår : Om forntida svenska österledsfärder i modern historieskrivning. Huddinge : Södertörns högskola    

Edquist, S. (2009). En folklig historia : Historieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse. Umeå : Boréa Bokförlag

Chapters in books

Edquist, S. (2023). Civilsamhället : En makropolitisk tankefigur. In Perspektiv på politisk idéhistoria. Huddinge : Södertörns högskola (Södertörn Academic Studies). pp. 209-230.

Edquist, S. , Audunson, R. & Huvila, I. (2023). Do collections still constitute libraries, archives, and museums?. In Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. pp. 73-86.  

Edquist, S. (2023). Folkbildning, historieskrivning och makt : några reflektioner. In Bibliotek, bildning och läsning som arena och praktik : en festskrift till Kerstin Rydbeck. Uppsala : Uppsala universitet (Meddelanden från Institutionen för ABM vid Uppsala universitet). pp. 111-119.

Johnston, J. , Jochumsen, H. & Edquist, S. (2023). LAMs and community : Deepening connections. In Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. pp. 187-200.  

Edquist, S. , Bjelland, L. & Hansen, L. (2023). The history of archives in Scandinavia. In Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. pp. 31-43.    

Edquist, S. (2023). The politics of archival appraisal in Sweden in the digital age. In The Nordic Model of Digital Archiving. London : Routledge (Routledge Studies in Archives). pp. 42-59.  

Colbjørnsen, T. , Brenna, B. & Edquist, S. (2022). Curating collections in LAMs. In Libraries, Archives and Museums in Transition : Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. London & New York : Routledge. pp. 87-99.    

Edquist, S. (2022). Folkrörelser – marknadsaktörer eller motmakt?. In Bortom systemskiftet : Mot en ny gemenskap. Stockholm : Verbal förlag. pp. 406-427.

Edquist, S. , Huvila, I. & Lind, A. (2022). Inledning. In Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet (CRS Rapporter, Populärvetenskapliga skrifter). pp. 3-7.  

Edquist, S. (2022). Svar. In Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet (CRS Rapporter, Populärvetenskapliga skrifter). pp. 65-66.  

Edquist, S. (2022). Veckobrev till Sveriges allmoge. In Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet (CRS Rapporter, Populärvetenskapliga skrifter). pp. 12-14.  

Edquist, S. (2021). Archival Divides : Archives as Contested Realities and Metaphors. In From Dust to Dawn : Archival Studies After the Archival Turn. Uppsala : Uppsala University (Studia Rhetorica Upsaliensia). pp. 102-129.    

Edquist, S. & Cavallin-Aijmer, M. (2021). Historikerna och arkiven i teori och praktik. In Historikern i samhället : Roller och förändringsmönster. Möklinta : Gidlunds förlag. pp. 134-155.

Edquist, S. (2021). Kulturarv, allt för mycket kulturarv?. In Kritiska studier av kulturarv och museala praktiker : En tvärvetenskaplig mötesplats. Sundsvall : Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet (Forum för genusvetenskap - Working Papers). pp. 16-24.

Edquist, S. (2021). The Archival Paradox of Power : When are Records Menaces to Privacy or Evidences of Maltreatment?. In From Dust to Dawn : Archival Studies After the Archival Turn. Uppsala : Uppsala University (Studia Rhetorica Upsaliensia). pp. 132-158.    

Edquist, S. (2020). Att riva det borgerliga horhuset : Folkbildning för folkets och nationens historia. In 1968 och pedagogiken. Huddinge : Södertörns högskola (Södertörn Academic Studies). pp. 95-118.    

Berg, A. & Edquist, S. (2019). Folkbildning. In Utbildningshistoria : en introduktion. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 241-260.

Edquist, S. (2019). Folkbildningen som demokratiskola : verklighet och ideologi. In Folkbildning & Forskning : Årsbok 2019. Stockholm : Föreningen för folkbildningsforskning (Folkbildning & Forskning). pp. 27-39.

Thisner, F. , Edgren, H. & Edquist, S. (2019). Sveriges historia. In Utbildningshistoria : en introduktion. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 35-53.

Edquist, S. (2018). De enskilda arkiven i historisk kontext. In Enskilda arkiv. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 13-30.

Edquist, S. (2017). Ethical Destruction? : Privacy concerns regarding Swedish social services records. In The Right of Access to Information and the Right to Privacy : A Democratic Balancing Act. Huddinge : Södertörns högskola (Working paper). pp. 11-39.  

Edquist, S. (2017). Studiecirkeln – en demokratisk revolution?. In Utbildningens revolutioner : Till studiet av utbildningshistorisk förändring. Uppsala : Uppsala Studies of History and Education (SHED) (Utbildningshistoriska meddelanden). pp. 139-162.  

Edquist, S. (2016). Staten, folkbildningen och demokratifostran – ett exempel från 1920-talet. In Kulturell reproduktion i skola och nation : En vänbok till Lars Petterson. Möklinta : Gidlunds förlag. pp. 101-116.  

Edquist, S. (2015). Det pragmatiska folkbildningsbegreppet. In Perspektiv på folkbildning : Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete. Linköping : Linköping University Electronic Press (Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning). pp. 17-41.  

Edquist, S. (2015). In the shadow of the Middle Ages? : Tendencies in Gotland's history-writing, 1850–2010. In Islands of Identity : History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea. Huddinge : Södertörn University (Södertörn Academic Studies). pp. 39-142.  

Collections (editor)

Edquist, S. (ed.) , Huvila, I. (ed.) & Lind, A. (ed.) (2022). Makten över information : en brevbok. Uppsala : Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala Universitet (CRS Rapporter 2).  

Doctoral theses

Edquist, S. (2001). Nyktra svenskar : Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918. Dis. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2001 (Studia historica Upsaliensia : 200)

The page was updated 5/7/2021