Sara Ekholm

Publications

Articles in journals

Kvarnlöf, L. & Ekholm, S. (2023). Krisbiografier : Att skapa mening kring skogsbränder och klimatkrisens temporalitet. Sociologisk forskning, vol. 60: 3-4, pp. 251-273.  

Ekholm, S. (2020). Oro för klimatförändringarnas konsekvenser : Klimatagerande och betydelsen av omsorg om kommande generationer. Sociologisk forskning, vol. 57: 1, pp. 7-24.    

Ekholm, S. (2020). Swedish mothers' and fathers' worries about climate change : a gendered story. Journal of Risk Research, vol. 23: 3, pp. 288-296.    

Ekholm, S. & Olofsson, A. (2017). Parenthood and worrying about climate change : The limitations of previous approaches. Risk Analysis, vol. 37: 2, pp. 305-314.  

Doctoral theses

Ekholm, S. (2023). Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg. Dis. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 390)  

Manuscripts

Ekholm, S. Parenthood and climate change worry : a comparison between three care regimes.

Reports

Kvarnlöf, L. , Danielsson, E. , Ekholm, S. , Eriksson, K. & Johansson, R. (2022). Frivilligheten och skogsbränderna sommaren 2018. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2022:1).  

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

The page was updated 5/7/2021