Elisabet Ljungberg

Universitetslektor

  • Professional title: Universitetslektor
  • Department: Department of Media and Communication Science (MKV)
  • Email: elisabet.ljungberg@miun.se
  • Research centers: DEMICOM

Publications

Articles in journals

Holt, K. , Shehata, A. , Strömbäck, J. & Ljungberg, E. (2013). Age and the effects of news media attention and social media use on political interest and participation : Do social media function as leveller?. European Journal of Communication, vol. 28: 1, pp. 5-18.  

Ljungberg, E. (2003). Politisk socialisation : Ett forskningsområde som söker sin identitet. Politiikka, : 2

Chapters in books

Ljungberg, E. (2001). Finns viljan?. In Demokratins konflikter. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen).

Ljungberg, E. (2001). Ungdomsråd - socialisation och revolution på samma gång. In Att vara med på riktigt : demokratiutveckling i kommuner ochlandsting. Stockholm : Fritzes (SOU 2001).

Ljungberg, E. & Nord, L. (2000). Inget politiskt nytt med Internet. In Nygamla opinioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen).

Ljungberg, E. (2000). Kommunala folkomröstningar : möjlighet eller hot?. In Folkomröstning - en lokal fråga?. Sundsvall : Demokratiinstitutet.

Ljungberg, E. (2000). Myter om ungas politiska intresse. In Nygamla opinioner. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen).

Ljungberg, E. (2000). Politiskt aktiva ungdomar vill ha friare former. In Allt eller inget : om ungas syn på engagemang och partipolitik. Stockholm : Ungdomsstyrelsen (Ungdomsstyrelsen rapporterar).

Ljungberg, E. (1999). Partier speglar bättre än personer. In Den svala demokratin. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Mitt i opinionen ).

Collections (editor)

Ljungberg, E. (ed.) (2002). Demokrati en generationsfråga?. Stockholm : Kommentus

Ljungberg, E. (ed.) (2000). Folkomröstning : en lokal fråga?. Sundsvall : Demokratiinstitutet

Ljungberg, E. (ed.) & Karvonen, L. (ed.) (1999). Nordisk demokrati i förändring. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1999:1).

Conference papers

Holt, K. , Shehata, A. , Strömbäck, J. , Ljungberg, E. & Nord, L. (2012). Political Motivation and Participation : Social Media as Leveler?. Paper presented at the International Communication Association

Holt, K. , Shehata, A. , Strömbäck, J. & Ljungberg, E. (2012). Social Media as Leveller?: Effects of Traditional News Media Attention and Social Media Use on Political Participation Among Younger and Older Citizens. Paper presented at the South - North Conversations. IAMCR annual conference, Durban, South Africa

Doctoral theses, comprehensive summaries

Ljungberg, E. (2009). Ungdomar, Utveckling och Utmaning : Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik. Dis. (Comprehensive summary) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 65)  

Reports

Ljungberg, E. (2017). När larmen tystnar : En studie av svenskarnas krisberedskap och kriskommunikation. (DEMICOM rapport 32).  

Ljungberg, E. (2005). Att vara ung i Timrå : LUPP undersökning 2005. Stockholm : Ungomsstyrelsen  

Ljungberg, E. (2005). Demokrati + Vård = sant. Stockholm : Kommentus

Ljungberg, E. (2004). Dekor eller deltagare?. Stockholm : Kommentus  

Ljungberg, E. (2004). The door to Influence Exerted by Young People in the Nordic Region. Köpenhamn : Nordiska Ministerrådet

Ljungberg, E. (2003). Lupp under lupp. Stockholm : Ungdomsstyrelsen

Ljungberg, E. (2003). Trivs ungdomar i trivsamma Haparanda? : En studie om ungdomars villkor. Stockholm : Ungdomsstyrelsen

Ljungberg, E. (2002). Varför ungdomsråd i svenska kommuner?. Sundsvall : Demokratiinstitutet (DMI rapport 28).

Ljungberg, E. (2001). Ung i Sundsvall : en studie av ungas livssituation. Sundsall : Sundsvalls kommun

Ljungberg, E. (2001). Vad hände sedan? : I ungdomsforums spår. Jönköping : Jönköpings kommun

Strömbäck, J. , Nord, L. , Ljungberg, E. & Norling, A. (2000). Mediernas roller i demokratin. Stockholm : Stiftelsen institutet för mediestudier (Rapport / Stiftelsen Institutet för mediestudier 1).

Ljungberg, E. (2000). Viljan finns : om ungas politiska intresse och inflytande. Stockholm : Kommentus

Ljungberg, E. (1999). Demokratiska procedurer eller låtsaskrumelurer.

Ljungberg, E. (1998). När lokaldemokratin kom till byn : en studie v Graningestyrelsen. Sundsvall : Demokratiinstitutet