Eva-Britta Ståhl

Save favourite

Publications

Articles, book reviews

Ståhl, E. (2012). Tobias Dahlkvist: Förtvivlans filosofi. Vilhelm Ekelund och mottagandet av Giacomo Leopardi i Skandinavien (recention för tidskriften Lychnos). Lychnos, , pp. 271-272.

Chapters in books

Ståhl, E. (2013). Dikten och musiken. In Diktet utenfor diktsamlingen. Bergen : Alvheim og Eide akademisk forlag (Modernisme i nordisk lyrikk). pp. 107-125.

Ståhl, E. (2012). Avhymningar : Steinar Opstad och Hölderlin i Norden. In Modernisme i nordisk lyrikk 5. Bergen : Alvheim og Eide akademisk forlag. pp. 141-162.

Ståhl, E. (2012). Ett heroiskt-idylliskt sätt att filosofera : Vilhelm Ekelund om den rätta levnadsstämningens dialektik. In Från Arkadien till Arktis : Diktad natur och idyll. Åbo : Åbo Akademis Förlag (Litteraturvetenskapliga meddelanden). pp. 58-69.

Ståhl, E. (2012). The return of poetry (översättning: Marthe Seiden). In Nordisk kvinnolitteraturhistoria - web-utgåvan: http://www.nordicwomensliterature.net). Kvinfo, Copenhagen&Kvinnsam, Gothenburg.

Conference papers

Ståhl, E. (2014). Who is Kundry. In Richard Wagner: Werk und Wirkungen/ His works and their impact : A Wagner Symposium 2013. Stockholm : (Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien). pp. 43--52.

Ståhl, E. (2012). Dalmålningar på rim. Paper presented at the Karlfeldtsamfundets Årsmöte 2012

Ståhl, E. (2011). "Island, Norge, Gotland. En treklang i den nordiska samhörigheten" : Gustaf Larsson och hans översättare. In IASS 2010 : Översättning - adaption, interpretation, transformation. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i Internationa Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund den 3-7 augusti 2010.

Other

Ståhl, E. (2012). Kundry:: lidelse, kyskhet och död. Malmö : Malmö opera..