Eva Söderberg

Save favourite

Publications

Articles in journals

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. , Granberg, M. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2015). Having Your Cake and Eating It? : The “Painful Cake” Incident of 2012 Examined. Konsthistorisk Tidskrift, vol. 84: 1, pp. 55-70.  

Söderberg, E. (2013). Beauvoir versus Barbro : Ömmande knoppar och droppande blod. Tidskrift för Genusvetenskap, : 2-3

Söderberg, E. (2013). Kulla-Gulla - från fattighjon i vadmalskläder till herrgårdsfröken i volang. Litteraturtidningen Parnass, : 1

Söderberg, E. (2010). "L'héritage de Fifi Brindacier en Suède". Cahier du Genre, : 49, pp. 77-96.

Söderberg, E. (2010). "Lillasyster ser dig!" : Om Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och andra Pippi-gestalter.. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, : 3, pp. 59-68.

Söderberg, E. (2009). Att fånga livet och tiden – och barnet : Om ett samarbete mellan Alexander Reichstein och Anna-Clara Tidholm. Provins. Norrländsk litterär tidskrift, : 3

Söderberg, E. (2009). La Recherche Suédoise sur le Genre et sur les Filles. Nordiques, vol. 21: hiver, pp. 1-11.

Söderberg, E. (2009). Olle+Björn=sant : Om barn, björnar och barndomens diskurser. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 1

Söderberg, E. (2009). Upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig) gjort av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund. Barnboken, : 2    

Söderberg, E. (2003). Poeten, pojken och prinsarna : manlighetsproblematik i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit ; tema: barndomens klassiker.. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 4, pp. 105-117.

Söderberg, E. (2000). "Lite dikter en ju alltid..." : om Martha Sandwall-Bergströms "Min äventyrliga barndom". Barnboken, : 1, pp. 4-14.

Söderberg, E. (1996). Talande porträtt av tre barnbokshjältinnor. Svenskläraren, : 3

Söderberg, E. (1995). Golvperspektiv och livsrum i böckerna om Pippi och Gulla. Kvinnovetenskaplig tidskrift, : 2/3

Söderberg, E. (1995). Kulla-Gulla - flickbok och hjälteepos. Barnboken, : 2, pp. 4-15.

Articles, book reviews

Söderberg, E. (2013). Flickor och makt. : recension av Jenter og magt! Kari Skjønsbergs-dagene 2013. Jentebilder og kønnsforskning i barnelitteraturen. Astrid Lindgrensällskapets medlemsblad december,

Söderberg, E. (2012). Minnen från ett liv med Pippi : Recension av Ulla Lundqvists Alltid Astrid. Minnen från böcker, brev och samtal. Astrid Lindgrensällskapets medlemsblad, september,

Söderberg, E. (1999). Lena Kåreland. Modernismen i barnkammaren. : barnlitteraturens 40-tal. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3/4, pp. 165-170.

Chapters in books

Söderberg, E. (2014). Death in Swedish picturebooks : Gender, emotion and individualism. In Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 135-154.

Söderberg, E. & Nyhlén, S. (2014). Introduction : It would not absorb a single tear. In Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 11-20.

Söderberg, E. , Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Johansson, A. (2014). Neoliberalism - A regime of fear?. In Walking beside : Challeging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 106-113.

Söderberg, E. (2013). Inspiration and frustration : Unexpected Consequences of Interdisciplinary Exchanges in a Large Research Project. In Emotional politics of research collaboration. New York and London : Routledge (Routledge advances in research methods). pp. 144-161.  

Fahlgren, S. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2013). Introduktion: Vilken fråga är Lisbeth Salander ett svar på i dagens Sverige?. In Millenium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 4-9.

Söderberg, E. (2013). Lillasyster ser dig! : Om Pippi Långstrump, Lisbeth Salander och andra Pippi-gestalter. In Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 51-66.

Söderberg, E. (2013). Litteratur och konst som flickforskningens teoretiska språngbräda. In Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Roos & Tegnér/Universus Academic Press.

Söderberg, E. (2013). Om FlickForsk! - och litteraturvetenskapen inom ett växande forskningsfält. In Fält i förvandling : Genusvetenskaplig litteraturforskning. Möklinta : Gidlunds förlag.

Söderberg, E. (2013). Situated in a dream : Towards a deeper understanding of ethnic and gender stereotypes in Swedish children's literature. In Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Forum for gender studies, Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 69-88.

Johansson, A. , Söderberg, E. & Fahlgren, S. (2013). The Emotional Politics of Belonging. In The Emotional Politics of Research Collaboration. New York, London : Routledge. pp. 99-112.  

Söderberg, E. (2012). På besök i Astrid Lindgrens tantgalleri. In Tanten, vem är hon? : En (t)antologi. Umeå : Boréa Bokförlag.

Fahlgren, S. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Johansson, A. & Söderberg, E. (2011). A room of our own :  A collective biography of an exercise in interdisciplinary feminism.. In Normalization and “outsiderhood” : Feminist Readings of a Neoliberal Welfare State.. UAE : Bentham eBooks. pp. 106-116.  

Söderberg, E. (2011). Draken med de röda ögonen : Att bedriva litteraturvetenskap i klassrummet. In Starkast i världen! : Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan.. Btj förlag. pp. 25-45.

Söderberg, E. (2011). Fifi Brindacier : un héros féminin intemporel et transgénérationnel. In Le héros était une femme. La Suisse : Edition Antipodes (Antipodes. Médias et histoire).

Söderberg, E. (2011). From picture - to subject : Some thoughts about studying the function of speaking and clothed animals in children's literature. In Challenging gender - normalization and beyond. Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Söderberg, E. (2011). The pippi-attitude as a critique of norms and as a means of normalization : From modernist negativity to neoliberal individualism. In Normalization and "outsiderhood" : Feminist readings of a neoliberal welfare state. Bentham eBooks (Rethinking reserach and professional practices in terms of relationality, subjectivity and power). pp. 91-104.  

Söderberg, E. (2010). Flickboksforskning i ett föränderligt genuslandskap. In En bok om flickor och flickforskning. Lund : Studentlitteratur. pp. 157-182.

Söderberg, E. & Frih, A. (2010). Inledning. In En bok om flickor och flickforskning. Lund : Studentlitteratur. pp. 9-34.

Söderberg, E. (2009). ”En visa vill jag sjunga om Lannaskede brunn". In Speglingar av Småland. Hestra : Isaberg förlag. pp. 233-239.

Söderberg, E. (2009). Med Bauer i blicken : Blänk och speglingar i Martha Sandwall-Bergströms och Astrid Lindgrens texter. In Speglingar av Småland. Hestra : Isaberg förlag. pp. 15-40.

Söderberg, E. (2001). "'Spritt språngande nakna! Att ni inte skäms!' : Om påklädda djur i Anne-Madeleine Gelottes författarskap. In Tvättbjörnar och länsherrar : tio artiklar om berättelser, text och föremål. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för humaniora, Härnösand och Östersund). pp. 133-156.

Söderberg, E. (1998). Jungfru med brinnande lampa : om Martha Sandwall-Bergströms författarskap. In Författare i Småland. Stockholm : Carlsson. pp. 335-.

Söderberg, E. (1998). Sprakfålar och musor : Om Astrid Lindgrens förhållande till några flickboksklassiker. In Makt och vanmakt : texter från ett genusteoretiskt seminarium. Härnösand : Mitthögskolan (Rapport / Institutionen för kultur och humaniora, Härnösand, Mitthögskolan). pp. 170-.

Söderberg, E. (1997). Att sakta frammana bilder : om Barbro Lindgrens Sparvelböcker. In Barndomslandskap : texter om att minnas och berätta. Stockholm : UR. pp. 206-.

Söderberg, E. (1997). Två flickor i Småland : barndomsavtryck i Astrid Lindgrens och Martha Sandwall-Bergströms författarskap. In Barndomslandskap : texter om att minnas och berätta. Stockholm : UR. pp. 206-.

Söderberg, E. (1995). Frågetecken och livstecken : om döden i svenska bilderböcker. In Myter och motiv : essäer om litteratur. Stockholm : Natur och kultur i samarb. med Svensklärarfören. (Svensklärarföreningens årsskrift). pp. 271-.

Collections (editor)

Giritli Nygren, K. (ed.) , Johansson, A. (ed.) , Nyhlen, S. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2016). Ko : Festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mittuniversitetet. Forum för genusvetenskap. (Genusstudier vid Mittuniversitetet 10).

Degerman, P. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2015). "Om det man inte kan tala måste man sjunga" : Festskrift till Eva-Britta Ståhl. Sundsvall : Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet

Söderberg, E. (ed.) & Nyhlén, S. (ed.) (2014). Walking beside : Challenging the role of emotions in normalization. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 6).  

Söderberg, E. (ed.) , Österlund, M. (ed.) & Formark, B. (ed.) (2013). Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 123).

Fahlgren, S. (ed.) , Johansson, A. (ed.) & Söderberg, E. (ed.) (2013). Millennium : Åtta genusvetenskapliga läsningar av den svenska välfärdsstaten genom Stieg Larssons Millennium-trilogi. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 4).  

Söderberg, E. (ed.) (2010). En bok om flickor och flickforskning. Lund : Studentlitteratur

Conference papers

Söderberg, E. (2007). Inför genuspassagen. In Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 16--24.

Doctoral theses, monographs

Söderberg, E. (2004). Askunge, madonna eller feminist? : kontextuella läsningar av Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullasvit. Dis. Umeå : Inst. för ltteraturvet. och nordiska språk, Univ., 2004