Christian Gerdov

Doktorand|Doctoral Student

Publications

Articles in journals

Gerdov, C. (2022). The “World-Embracing” Hanna Rydh : An International Feminist (c.1945–1964). NORA, vol. 30: 1, pp. 7-19.    

Gerdov, C. (2019). Hanna Rydh och den onämnbare Andre. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 40: 2, pp. 51-73.

Gerdov, C. (2019). Lika för alla?. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, : 10, pp. 71-86.    

Gerdov, C. (2016). A Scandinavian "Magna Charta"? : The Scandinavian Corps and the politics of memory in South Africa (1899–1927). Historia, : 2, pp. 54-78.    

Gerdov, C. (2016). "De kunde icke vika, blott falla kunde de" : Historiebruket om den skandinaviska kåren och slaget vid Magersfontein i Sverige 1899-2015. Militärhistorisk Tidskrift, , pp. 99-128.

Articles, book reviews

Gerdov, C. (2019). rec av Henrik Arnstad, Hatade demokrati. Historisk Tidskrift, vol. 139: 4, pp. 825-827.  

The page was updated 5/7/2021