Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Professional title: Senior Lecturer
  • Academic title: Doctor of Philosophy (PhD)
  • Department: Department of Humanities and Social Sciences (HSV)
  • Telephone: +46 (0)10-1428597
  • Email: gertrud.alirani@miun.se
  • Room number: P3114
  • Location: Östersund
  • Research centers: Risk and Crisis Research Centre
  • Employee in the subject: Political Science

Publications

Chapters in books

Olausson, P. M. & Alirani, G. (2015). Miljöpolitik på lokal nivå : Från miljöskydd till klimatanpassning. In Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 127-148.

Conference papers

Alirani, G. & Olausson, P. M. (2017). Different approaches to flood risk management in Sweden : The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. Paper presented at the SWEPSA 2017, Karlstad, 4-6 oktober, 2017

Doctoral theses, monographs

Alirani, G. (2020). Miljöintegrering i praktisk tillämpning : En policystudie av två lokala stadsutvecklingsprocesser. Dis. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 329)  

Other

Alirani, G. , Petridou, E. , Johansson, R. & Eriksson, K. (2022). Varför brinner skogen? Lokala svar på ett globalt problem.  

Reports

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Olausson, P. M. , Ahrens Kayayan, V. , Alirani, G. , Danielsson, E. , Lundgren, M. , Mujezinovic, D. , Petersson, F. & Öhman, S. (2021). Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020. Östersund : Mittuniversitetet  

Alirani, G. , Giritli Nygren, K. & Nyhlén, S. (2019). "Det är inte så lätt och samtidigt, det är inte så svårt" : Slutrapport från projektet: Ökade kunskaper om Östersunds kommuns integrationsservice. Sundsvall : Mittuniversitetet  

The page was updated 5/7/2021