Gunilla Egonsdotter

Universitetsadjunkt

  • Professional title: Universitetsadjunkt
  • Department: Department of Psychology and Social Work (PSO)
  • Telephone: +46 (0)10-1428910
  • Email: gunilla.egonsdotter@miun.se
  • Room number: P2114
  • Location: Östersund
  • Employee in the subject: Social Work

Publications

Articles in journals

Borell, K. & Egonsdotter, G. (2012). Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen : Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. Högre Utbildning, vol. 2: 1, pp. 47-50.  

Chapters in books

Egonsdotter, G. & Borell, K. (2013). SimChild – ett exempel på simuleringar inom samhällsvetenskaperna.. In 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping : Jönköping University Press (Samhällsstudier & didaktik). pp. 233-246.

Conference papers

Egonsdotter, G. & Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education : A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk. In INTED2012: INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. (INTED Proceedings). pp. 3100--3105.

Palmius, J. , Egonsdotter, G. & Asproth, V. (2004). Simulations of Highly Complex Social Systems as a Tool for Designing Information Systems. In Anticipatory systems and cybernetics. Soft computing and computional intelligence. Computer Science and simulation models. : Partial proceedings of the sixth international conference CASYS´03 on Computing Anticipatory Systems, Liége, Belgium, August 11-16, 2003. Liege : (International journal of computing anticipatory systems). pp. 286--298.  

Egonsdotter, G. & Palmius, J. (2002). A base for simulating information distribution. In Systems Theory and Practice in the Knowledge Age : Proceedings of the Seventh International Conference of the UK systems Society on Systems Theory and Practice in the Knowledge Age, held July 7-10, 2002 in York, United Kingdom. New York : . pp. 449--456.  

The page was updated 11/10/2022