Gunilla Olofsdotter

Save favourite

Publications

Articles in journals

Olofsdotter, G. & Randevåg, L. (2016). Doing masculinities in construction project management : "We understand each other, but she.....". Gender in Management, vol. 31: 2, pp. 134-153.  

Olofsdotter, G. & Rasmusson, M. (2016). Gender (in)equality contested : externalising employment in the construction industry. New technology, work and employment, vol. 31: 1, pp. 41-57.    

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2014). Gender as headline and subtext : Problematizing the gender perspective in an occupational health project. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 5    

Olofsdotter, G. (2012). Inhyrningens villkor. Chefstidningen, : 6, pp. 49-51.

Olofsdotter, G. (2012). The Staircase Model - labour control of temporary agency workers in a Swedish call center. Nordic Journal of Working Life Studies, vol. 2: 1, pp. 41-59.    

Olofsdotter, G. (2012). Workplace flexibility and control in temporary agency work. Vulnerable Groups & Inclusion,    

Augustsson, G. , Olofsdotter, G. & Wolvén, L. (2010). Swedish Managers in TWA Act as Boundary Spanners. Leadership & Organization Development Journal, vol. 31: 1, pp. 4-17.  

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. (2008). Uthyrd konsult från bemanningsföretag: Främling eller outsider?. Arbetsmarknad & Arbetsliv , vol. 14: 4, pp. 11-26.

Olofsdotter, G. (2007). Flexibilitetens villkor och konsekvenser inom bemanningsföretag. Nordiske organisasjonsstudier, vol. 9: 4

Olofsdotter, G. (2006). I skärningspunkten mellan motstridiga krav och intressen : om ledarskap i bemanningsföretag. Arbetsliv i omvandling, vol. 9, pp. 5-31.    

Chapters in books

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2016). What should we do instead? : Gender-equality projects and feminist critique. In Challenging the myth of gender equality in Sweden. Bristol : Policy Press. pp. 163-186.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 5-16.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Kvinnor+arbetsmiljö=sant?. In Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 143-155.  

Olofsdotter, G. (2015). Temporary staffing - Balancing cooperation and competition. In Makeshift Work in A Changing Labour Market. : The Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. pp. 85-103.  

Giritli Nygren, K. , Larsson, M. & Olofsdotter, G. (2013). Regional gender contracts and occupational segregation in non-conventional regions. In Mobilizing Gender Research : Challenges and Strategies. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 147-158.

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). The tiring practices of gender mainstreaming : As Sisuphus sisters push new stones, how do we get to mess with the hill. In Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 159-165.

Olofsdotter, G. (2011). Personalinhyrning - att balansera samarbete och konkurrens. In Arbetets marknad : Arbetsmarknadens nya organisering. Stockholm : Liber. pp. 105-129.

Olofsdotter, G. (2011). "The other woman" : Constructing needs in a training project for immigrant and disabled women. In Normalization and "Outsiderhood" : Feminist Readings of A Neoliberal Welfare State. Bentham eBooks (Rethinking Research and Professional Practices in Terms of Relationality, Subjectivity and Power). pp. 39-48.  

Olofsdotter, G. (2009). Arbetsliv och familjeliv. Personaluthyrning som möjlighet eller hinder. In Arbetslivsforskning och hållbarhet : Empiriska illustrationer och framtidsvisioner. Växjö : Växjö Universitet (Arbetsliv i omvandling). pp. 82-99.

Olofsdotter, G. (2004). Att vara anställd i bemanningsföretag. In Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. pp. 169-181.

Olofsdotter, G. (2004). Bemanningsföretag - en möjlighet för vem?. In Företagande och gemenskap : små företags kultur, samverkan och konkurrens. Stockholm : Arbetslivsintitutet (Arbetsliv i omvandling). pp. 149-168.

Collections (editor)

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Conference papers

Zampoukos, K. , Knutsen, H. M. , Bjerga Kiil, M. & Olofsdotter, G. (2017). Swedish temp nurses and agency warehouse workers in Norway : Negotiating and strategizing the spatiotemporalities of the migrant worker. Paper presented at the Nordic Geographers Meeting (NGM), 18-21 of June, 2017 in Stockholm

Underthun, A. , Olofsdotter, G. , Zampoukos, K. & Jordhus-Lier, D. (2015). Core-periphery relations and organizational commitment among agency workers and permanent employees in client workplaces: Case studies from the warehouse sector in the Oslo area. Paper presented at the WORK 2015 - New Meanings of Work. Turku Centre of Labour Studies, University of Turku

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). A female problem in welfare policy? : Gender mainstreaming in neoliberal times. Paper presented at the ESA 11th conference; Crisis, critique and change; 28th to 31st August 2013; Torino, Italy

Olofsdotter, G. (2010). Individanpassad arbetstidsflexibilitet - Realitet eller utopi vid personalinhyrning?.

Olofsdotter, G. (2009). Organisering av utbildningsprojekt för kvinnor - svårigheter, möjligheter och konsekvenser : FGV Genusforskarkonferens, Torpshammar, Sverige.

Olofsdotter, G. (2009). Personalinhyrning - från tillfällig bemanningslösning till permanent samarbetspartner : Konferens: Arbetet i människors liv. Göteborg, maj 2009.

Olofsdotter, G. (2009). Work/life balance - Possibilities and difficulties for Temporary Agency Workers in Sweden : 27th International Labour Process Conference "Work matters" in Edinburgh, april, 2009.

Olofsdotter, G. (2008). Arbetsliv och familjeliv. Personaluthyrning som möjlighet eller hinder : Paper presented at Hållbart arbetsliv och/eller lönsamhet. Växjö, maj 2008.

Olofsdotter, G. , Augustsson, G. & Wolvén, L. (2008). The management of temporary agency workers in Swedish Interorganisational settings. In Conferens Proceedings - 13th International ITA Workshop. Krakow, Polen.

Olofsdotter, G. (2006). Flexibilitet - frihet eller tvång? Vinnare och förlorare i personaluthyrningens spår. : Paper till Nordic Sociological Conference 18-20 augusti i Åbo 2006..

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. (2006). Se oss inte som outsiders! Mentalt gränsarbete bland inhyrda bemanningskonsulter : Nordiska Sociologikonferensen, Åbo, Finland.

Olofsdotter, G. (2004). Organisatorisk tillhörighet bland arbetslivets nomader : Nordiska Sociologikongressen, Malmö.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Olofsdotter, G. (2008). Flexibilitetens främlingar : - om anställda i bemanningsföretag. Dis. (Comprehensive summary) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 47)  

Manuscripts

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. Temporary agency workers´ social surfing : Switching between stranger and outsider.

Reports

Ek, Å. & Olofsdotter, G. (2017). Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning 2017:4).    

Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2017). Jämställdhetskartläggning SCA Skog AB. Sundsvall :

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Att lyfta blicken : Genus, jämställdhet och arbetsmiljöarbete. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Giritli Nygren, K. , Larsson, M. & Olofsdotter, G. (2011). Gamla mönster och nya utmaningar : Kartläggning av kvinnors och mäns livs- och arbetsvillkor i Jämtlands och Västernorrlands Län. Sundsvall : Länsstyrelsen Västernorrland (Länsstyrelsen Västernorrland ).  

Olofsdotter, G. (2005). LISA, Livsrum i samhället : Utvärdering av ett utbildningsprojekt för invandrade kvinnor och funktionshindrade kvinnor. Stockholm : Socialstyrelsen

Nordlander, G. (2002). Att sprida ringar på vattnet : Utvärdering av projektet Regionalt resurscentrum för integration, mångfald och demokrati i Härnösand. Härnösand : IUM (Rapportserien Synpunkt 2002:5).