Gunnar Augustsson

Save favourite

Publications

Articles in journals

Augustsson, G. , Ekelund-Book, T. & Landstad, B. (2017). Utilization of Consultant Doctors’ Competence and Impact on Perceived Psychosocial Work Environment : A Pilot Study. Health, vol. 9, pp. 189-207.    

Perselli, A. , Augustsson, G. & Boström, L. (2016). A Web Survey on Learning Environments and Staff in Swedish Leisure-Time Centres as a Starting Point for a Nordic Research Network and International Cooperation. International Journal for Research on Extended Education, vol. 4: 1, pp. 147-152.    

Boström, L. & Augustsson, G. (2016). Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres : (In)equality , “Schooling”, and Lack of Independence. International Journal for Research on Extended Education, vol. 4: 1, pp. 125-145.

Augustsson, G. & Boström, L. (2016). Teachers’ Leadership in the Didactic Room : A Systematic Literature Review of International Research. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, vol. 10: 3  

Augustsson, G. (2016). The client company marginally utilises the knowledge of highly skilled temporary staff. Journal of Education and Work, vol. 29: 5, pp. 519-539.    

Augustsson, G. & Boström, L. (2014). Att vara lärare är att vara ledare. Sundsvalls Tidning, vol. 8 jan  

Augustsson, G. & Jaldemark, J. (2014). Online supervision : a theory of supervisors' strategic communicative influence on student dissertations. Higher Education, vol. 67: 1, pp. 19-33.  

Augustsson, G. (2014). Temporary and regular workers fulfill their tasks side-by-side, but in different learning conditions. Journal of Workplace Learning, vol. 26: 2, pp. 79-90.    

Augustsson, G. & Boström, L. (2012). A theoretical Framework about Leadership perspectives and Leadership styles in the Didactic Room. International Journal of Human Resource Studies, vol. 2: 4, pp. 166-186.      

Augustsson, G. (2012). The organizational control of temporary workers: An interview study in Sweden. International Journal of Management, vol. 29: 3, pp. 48

Augustsson, G. (2011). Skiss - konsten som hjälp i ett överlastat arbetsliv. Sundsvalls Tidning, vol. 20/10, pp. 34-35.

Augustsson, G. , Olofsdotter, G. & Wolvén, L. (2010). Swedish Managers in TWA Act as Boundary Spanners. Leadership & Organization Development Journal, vol. 31: 1, pp. 4-17.  

Augustsson, G. (2010). Web 2.0, pedagogical support for reflexive and emotional social interaction among Swedish students. The Internet and higher education, vol. 13: 4, pp. 197-205.  

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. (2008). Uthyrd konsult från bemanningsföretag: Främling eller outsider?. Arbetsmarknad & Arbetsliv , vol. 14: 4, pp. 11-26.

Augustsson, G. & Nordlander, G. (2002). Kulturell mångfald höjer kompetensen. Sundsvalls Tidning, : 28 maj, pp. 2-2.

Augustsson, G. (2000). Olikheter på gott och ont. I&M Invandrare och minoriteter, vol. 27: 6, pp. 11-13.

Articles, book reviews

Augustsson, G. (2017). Recension: På jakt efter framtidens arbete: utmaningar i arbetets organisering och forskning. Sociologisk forskning, vol. 54: 3, pp. 245-246.  

Augustsson, G. (2017). Sandberg, Åke m.fl., På jakt efter framtidens arbete: utmaningar i arbetets organisering och forskning. Stockholm: Tankesmedjan Tiden, 2016. Sociologisk forskning, vol. 54: 3, pp. 245-246.  

Books

Augustsson, G. (2012). Akademisk skribent - om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund : Studentlitteratur

Augustsson, G. (2007). Akademisk skribent - om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund : Studentlitteratur

Augustsson, G. (2005). Socialpsykologins ansikten : ett urval av teoretiska perspektiv på sociologisk socialpsykolog. Lund : Studentlitteratur

Chapters in books

Augustsson, G. (2016). Institutionaliserat utanförskap på svensk arbetsmarknad. In Makt och inflytande i arbetslivet. Stockholm : Premiss förlag. pp. 196-219.

Augustsson, G. (2011). Processer av gränsdragning, socialt samspel och identitetsskapande i olika SKISS-projekt. In SKISS - konst, arbetsliv, forskning. Stockholm : Konstfrämjandet. pp. 124-139.

Augustsson, G. (2009). A Conceptual Bridge between Relations of Power and Social Identification in Intergroup Relations. In European Perspectives on Exclusion and Subordination : The Political Economy of Migration. Maastricht : Shaker Publishing. pp. 129-142.

Augustsson, G. (2005). Att ha utländska arbetskamrater. In Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund : Studentlitteratur. pp. 89-102.

Augustsson, G. (2001). Cultural Diversity and Groups Within the Individual. In Diversity in Work Organizations. Stockholm : Arbetslivsinstitutet. pp. 8-44.

Augustsson, G. (2001). Kulturell mångfald och grupper i individen.. In Mångfald : Sammanställning av resultat från ett forskningsprojekt.. Stockholm : LO, SACO, TCO, ALI.

Augustsson, G. (2001). Socialklass, statusgrupper och etnicitetens sociala estetik. In Klassamhället - förändring, splittring och facklig vanmakt. Stockholm : LO (LO Idédebatts skriftserie). pp. 103-.

Augustsson, G. (1995). Det mångfacetterade kulturmötet. In Invandrarna på arbetsmarknaden : etnisk diskriminering eller kreativa kulturmöten? : [rapport från ett seminarium anordnat den 10 maj 1995]..

Augustsson, G. (1994). Två världar : teknik, arbetsorganisation och etniska relationer. In Arbetets etniska delning : studier från en svensk bilfabrik. Stockholm : Carlsson.

Collections (editor)

Boström, L. (ed.) , Augustsson, G. (ed.) , Evans, C. (ed.) , Charlesworth, Z. (ed.) & Cools, E. (ed.) (2013). Building Learning Capacity for Life. BRNO : TRIBUN, EU (ELSIN XVIII Proceedings of the 18th Annual Conference of the Education, Learning, Styles, Individual differences Network ).

Conference papers

Boström, L. & Augustsson, G. (2015). Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres : (In)equality, ‘Schooling’, and Lack of Independence. In Proceedings NFPF/NERA´s 43th Congress.

Augustsson, G. (2015). The complexities of leisure-time teachers’ leadership in the leisure-time center learning environment. Paper presented at the NERA - Marketisation and Differentiation in Education - 4-6 March 2015

Augustsson, G. & Rasmusson, M. (2015). Transition between organizations: Unstructured competence transfer between regular and temporary staff in project organized business. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Budapest Hungary, 8-11 September 2015

Augustsson, G. & Rasmusson, M. (2015). Unstructured skills transfer between regular and temporary staff in project organized business. Paper presented at the ECER 2015, Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Ungern, 7-11 september 2015

Boström, L. & Augustsson, G. (2014). Teachers’ Leadership in the Didactic Room : A Systematic Literature Review of International Research. Paper presented at the ECER 2014, Porto, 1-5 September 2014

Boström, L. & Augustsson, G. (2012). A theoretical framework about leadership perspectives and leadership styles in the didactic room. In Proceedings of WCLTA 2012 Conference.

Jaldemark, J. & Augustsson, G. (2012). Qualitatively different utterances from supervisors about students' papers. In Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012.

Augustsson, G. & Jaldemark, J. (2012). Supervisors' utterances in online supervision of first-year students dissertations. In Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012.. pp. 136--143.

Olofsdotter, G. , Augustsson, G. & Wolvén, L. (2008). The management of temporary agency workers in Swedish Interorganisational settings. In Conferens Proceedings - 13th International ITA Workshop. Krakow, Polen.

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. (2006). Se oss inte som outsiders! Mentalt gränsarbete bland inhyrda bemanningskonsulter : Nordiska Sociologikonferensen, Åbo, Finland.

Augustsson, G. (2005). A Conceptual Bridge Between Relations of Power and Social Categorizations.

Augustsson, G. (2002). Categorization and Diversity in terms of Power in Working Life Settings. : Konferens i Göteborg 29-31 augusti 2002. meeting ourselves and others - perspectives in diversity research and diversity practices..

Augustsson, G. (1993). Studentformulerad tentamen.

Doctoral theses, monographs

Augustsson, G. (1996). Etniska relationer i arbetslivet : Teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri. Dis. Umeå : Univ., 1996 (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet : 3)

Manuscripts

Olofsdotter, G. & Augustsson, G. Temporary agency workers´ social surfing : Switching between stranger and outsider.

Other

Perselli, A. , Augustsson, G. & Boström, L. (2016). DEVELOPMENTS in the Field of Extended Education : A Web Survey on Learning Environments and Staff in Swedish Leisure-Time Centres as a Starting Point for a Nordic Research Network and International Cooperation. Giessen.

Augustsson, G. (2013). Mångfald är mer än att blanda människor, något måste också göras. Sundsvall : Sundsvalls Tidning..

Reports

Augustsson, G. (2011). Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism : En intervjurapport om lärandemiljöer med både formell och dold inkludering, segregering och exkludering på ett sjukhus och i en bilfabrik. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:2).  

Augustsson, G. (2010). Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet : Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till meningsfulla reflektioner inom fyra arbetsplatser. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2010:1).  

Augustsson, G. (2005). Arbetsklimat i privatkundtjänstföretag - konstruktion och statistisk prövning av index som mäter medarbetares attityder till arbetsklimat i data från tre olika privatkundtjänster hos Telia Sonera i Farsta och Sundsvall, samt Nordea i Sundsvall.

Augustsson, G. & Jakobsson, P. (2005). Konsten att leva upp till gemensamma beslut.

Augustsson, G. (2004). Arbetsklimat för organisationstillhörighet - översiktlig historisk genomgång av teorier, forskning och modeller för arbetsklimat, samt en konstruktion av ett mätinstrument.

Augustsson, G. & Jonsson, F. (2002). Skadefrekvensen i Folksams försäkringsbestånd : En jämförande studie av Västernorrland/Jämtlands och Gävleborg/Dalarnas marknadsområden mellan åren 1998-2000. Rapport till Folksam Sundsvall..

Augustsson, G. (2000). Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad : en jämförande studie av personalstatistik och ett enkätmaterial från ett sjukhus och en bilfabrik. Umeå : Univ. (Umeå studies in sociology 115).