Andreas Hellerstedt

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Hellerstedt, A. (2022). “Ihre defension zu führen” : The rights of animals in early eighteenth-century Germany and Sweden. Sjuttonhundratal, vol. 19, pp. 8-25.    

Articles, book reviews

Hellerstedt, A. (2021). Recension av Alexander Engström, Olikhetens praktiker. Karolinska förbundets årsbok, , pp. 93-96.

Hellerstedt, A. (2021). Recension av Mathias Persson, Det villrådiga samhället. Lychnos,  

Books

Hellerstedt, A. (2022). Fostran i purpur : De karolinska kronprinsarnas lärare och utbildning. Lund : Nordic Academic Press

Chapters in books

Hellerstedt, A. (2024). ‘Somewhat Heated, Quick and Lively’ : Humoral Explanations of the Learning Difficulties of Charles XI of Sweden (1655–1697). In Health and Society in Early Modern Sweden. Amsterdam : Amsterdam University Press (Premodern Health, Disease, and Disability). pp. 83-99.

Hellerstedt, A. (2022). Dygd. In Svenska begreppshistorier : Från antropocen till åsiktskorridor. Fri tanke. pp. 41-49.

Hellerstedt, A. (2022). Nederstigen till dödsriket : En resa genom det förmoderna livet efter detta. In Dödens idéhistoria. Stockholm : Appell förlag.

Hellerstedt, A. (2020). ’Det enda ointagliga befästningsverket’ : Politisk kärlek i tre klassiska furstespeglar. In Eros, philia, agape : Kärlekens kulturhistoria - en vänbok till Inga Sanner. Lund : Ellerströms förlag. pp. 195-214.

Hellerstedt, A. (2020). ’Far fort, wår Unders-kung til thet Tig Herren drifwer’ : Undermän, hjältar och Sveriges fall i Lohmans och Freses tillfällesdikter. In Att dikta för livet, döden och evigheten : Tillfällesdiktning 1500‒1800. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag. pp. 570-590.

Hellerstedt, A. & Mozelius, P. (2020). Game-based learning : Three historical approaches for the modern classroom. In Proceedings of the 9th Irish Conference on Game-based learning. Cork : Patrick Felicia. pp. 55-63.

Hellerstedt, A. (2020). ‘Monstrum Rationis Status’ : Reason of State as Radical Philosophy at Uppsala University 1743–1747. In Early Modern Disputations and Dissertations in an Interdisciplinary and European Context. Leiden : Brill Academic Publishers (Intersections). pp. 834-856.

Collections (editor)

Hellerstedt, A. (ed.) , Wiklund, M. (ed.) & Dirke, K. (ed.) (2022). Dödens idéhistoria. Stockholm : Appell förlag

Conference papers

Hellerstedt, A. & Mozelius, P. (2023). Teaching with Technology Trees : Game-based Learning for History Education. In ICERI2023 Proceedings. Sevilkla, Spain : . pp. 53--60.  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Hellerstedt, A. (2020). Aristotle, Comenius, Dewey, Plato and Pokémon GO : Walking with Location-based Games in the Footsteps of Didactic Giants. In DELbA 2020, Designing and Facilitating Educational Location-based Applications.    

The page was updated 5/7/2021